Februar 2015

Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si


Pogledi na temo vajeništva

Izšla je nova številka Pogledov, biltena za spodbujanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Posvečena je 40. obletnici delovanja Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja.

V skladu z evropskimi trendi smo s to število Pogledov želeli opozoriti na stanje vajeništva v Sloveniji. Zgodovinski pregled in trenutni razvoj nam je razgrnil Boštjan Zgonc z Ministrstva za  izobraževanje, znanost in šport, ki je svojo celotno kariero posvetil poklicnemu izobraževanju. Prevedli smo tudi Cedefopov tematski povzetek  o razvoju vajeništva, ki ponuja primerjavo vajeništva v Evropi in izpostavlja dobre prakse. Svoj pogled na vajeništvo je dodal tudi Branko Kumer, predsednik Strokovnega sveta RS za poklicno izobraževanje, ki pravi, da reforme ne potrebujemo, se je pa smiselno ozreti po Evropi, kjer lahko najdemo rešitve, ki so uporabne tudi za slovenski prostor. Poiskali smo tak primer, in sicer Dansko, ki je ravno v obdobju obsežne prenove poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Regina Lamscheck Nielsen, ki se ukvarja z raziskavami na področju izobraževanja, nam je predstavila tako dobre kot šibke strani poklicnega izobraževanja in usposabljanja v svoji državi.

Pogledi so v e-obliki dostopni na spletni strani CPI. Če si želite zagotoviti svoj tiskani izvod, nam pišite na info@cpi.si


Kvalifikacijsko ogrodje, poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Na 148. seji  SSPSI dne 12.12.2014 so bili sprejeti sledeči revidirani poklicni standardi, ki nadomestijo trenutno veljavne:

 1. Pomočnik/pomočnica mesarja
 2. Pomočnik/pomočnica peka in slaščičarja
 3. Klavničar/klavničarka
 4. Predelovalec/predelovalka mesa in mesnin
 5. Prodajalec/prodajalka mesa in mesnin
 6. Razsekovalec/razsekovalka
 7. Izdelovalec/izdelovalka fermentiranih mlečnih izdelkov  
 8. Maslar/maslarka
 9. Sirar/sirarka
 10. Izdelovalec/izdelovalka finega pekovskega peciva
 11. Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva
 12. Izdelovalec/izdelovalka pekovskih izdelkov iz pekovskih polizdelkov           
 13. Mlinar/mlinarica
 14. Testeninar/testeninarka
 15. Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov             
 16. Izdelovalec/izdelovalka sladic             
 17. Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva         
 18. Sladoledar/sladoledarka
 19. Slaščičar dekorater/slaščičarka dekoraterka
 20. Kontrolor/kontrolorka živil
 21. Operater/operaterka proizvodnje živil živalskega izvora
 22. Operater/operaterka proizvodnje živil rastlinskega izvora
 23. Prehrambenik/prehrambenica
 24. Upravljalec/upravljalka strojev v živilski industriji
 25. Organizator/organizatorka prehrane
 26. Organizator/organizatorka varne hrane
 27. Tehnolog/tehnologinja živilstva
 28. Vinolog/vinologinja


Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Izšla je knjižica Moja kariera

Center RS za poklicno izobraževanje je izdal knjižico Moja kariera v kateri so zbrane osnovne informacije o tem, kaj je pomembno pri vodenju kariere v različnih življenjskih obdobjih. Zbrane informacije so namenjene otrokom, učencem, dijakom, študentom, mladim in odraslim, staršem in strokovnim delavcem. Informacije v knjižici so zato razdeljene v poglavja, ki sledijo življenjskim obdobjem: od otroštva do odraslosti. Vsakemu poglavju so dodana priporočila, kako pristopiti k vodenju kariere, kaj bi bilo dobro vedeti in kje poiskati dodatne informacije. Posebna pozornost je v vsakem poglavju namenjena otroku, učencu ali študentu s posebnimi potrebami.

Knjižico si lahko ogledate tukaj.


Knjižica ELGPN Razvoj politike za vseživljenjsko karierno orientacijo: evropski nabor orodij od sedaj tudi v slovenskem prevodu

V slovenskem prevodu je od sedaj na voljo knjižica Razvoj politike za vseživljenjsko karierno orientacijo: evropski nabor orodij, ki jo je pripravila Evropska mreža za razvoj politik vseživljenjske orientacije (European Lifelong Guidance Policy Network, mreža ELGPN). V knjižici so predstavljena evropska orodja v podporo pri načrtovanju in izvajanju učinkovite vseživljenjske karierne orientacije na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Nabor orodij je zasnovan tako, da bi oblikovalcem politike in drugim zainteresiranim akterjem pomagal preučiti obstoječe storitve vseživljenjske karierne orientacije v njihovi državi ali regiji ter opredeliti vprašanja, ki jim je treba nameniti pozornost, in vrzeli, ki jih je treba zapolniti, pri čemer črpa iz praks drugih evropskih držav.

Brošuro si lahko ogledate tukaj.


Dve evalvacijski poročili – zaposljivost in praktično izobraževanje

Na spletni strani smo objavili dve evalvacijski poročili, in sicer:

 1. Raziskava o spremljanju zaposljivosti diplomantov srednjih poklicnih in strokovnih šol,
 2. Praktično izobraževanje v višješolskih študijskih programih.

Prvo poročilo obravnava in odgovarja na vprašanje, kje se nahajajo mladi 6 let po vpisu v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (nadaljujejo izobraževanje, so zaposleni, so brezposelni) vključno z dejavniki, ki na te prehode pomembno vplivajo, drugo pa osvetljuje potek posameznih elementov izvedbe praktičnega izobraževanja, ki pomembno vplivajo na kakovost izvajanja višješolskih študijskih programov ter podaja smernice za nadaljnje delo pri razvoju sistema praktičnega izobraževanja v delovnih organizacijah.

Vabljeni k ogledu oz. branju.


Ustanovitev konzorcija v Škofji Loki

V okviru Šolskega centra Škofja Loka so ustanovili konzorcij podjetij za kakovost tehničnega izobraževanja, v katerem sodeluje 14 vidnih slovenskih podjetij, njihovo število pa se bo v prihodnosti zagotovo še povečalo. Podpisniki so s svojim pristopom izkazali visoko stopnjo podjetniške zrelosti in družbene soodgovornosti za razvoj dobro usposobljenih kadrov že v zgodnjem obdobju poklicnega in strokovnega izobraževanja.  

Podjetja so se zavezala k sodelovanju posodabljanja opreme in tehničnih sredstev, ki bodo prispevala k visokemu nivoju znanja udeležencev izobraževanj in posledično k hitrejšemu vključevanju dijakov in študentov v delovni proces podjetij. S tem imajo podjetja tudi močnejši neposreden vpliv na izobraževalne procese in razvoj kompetenc.

Dogodek so zabeležili v lokalnih časopisih, na radiu ter tudi v oddaji Prvi dnevnik na TV Slovenija 26. 1. 2015


Vrata odpiram sam

Spodbujanje ključnih kompetenc samoiniciativnosti in podjetnosti smo v okviru projekta Vrata odpiram sam zabeležili tudi na film. Zajeli smo predstavitev problematike, ciljev, potek projekta in sodelujoči trikotnik ter partnerje v projektu.

Januarja smo z izobraževalnimi delavnicami v sodelujočih šolskih centrih zaključili in v teku so priprave projektov, ki jih bodo dijaki do maja predstavili. Hkrati bo te dni luč ugledala spletna stran projekta, na kateri smo zajeli intelektualni kapital, ki se je v projektu pretakal, vtise sodelujočih in pridobljene izkušnje.

V okviru projekta Vrata odpiram sam so v sodelujočih šolskih centrih na Ptuju, v Novem mestu in Naklem v sklopu usposabljanja učiteljev  med oktobrom in februarjem potekale dobro obiskane in odmevne mentorske delavnice. Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med mladimi povezuje trikotnik učiteljev, učencev in poznanih podjetnikov, ki v obliki mentorstva sodelujejo pri usposabljanju. Cilj mentorstva je podpora pri razvoju ideje in krepitev učitelja pri njegovem delu, bogatenje posameznikov z nasveti, znanjem in kompetencami, tržno sodelovanje, mreženje in razširitev socialnega kapitala.

Več: https://www.facebook.com/vrataodpiramsamSrečanje študijske skupine na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo

27. januarja 2015 smo si pod vodstvom prof. dr. Staneta Pejovnika ogledali nove prostore Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

Nova velika investicija v slovensko znanost je res navdušujoča. Po končanem ogledu smo imeli v prostorih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo še srečanje študijske skupine za kemijo.  Projekti vseživljenjskega učenja

Projekt Mapping v Walesu

Partnerji projekta Mapping smo se januarja 2015 zbrali na mednarodnem srečanju, ki je potekalo na šolskem centru Coleg Cambria v Walesu. Pregledali smo orodje MAP za pomoč pri uvajanju in izboljšanju individualnega učenja, ki smo ga testirali v vseh državah partnericah in se dogovorili za dopolnitev vsebin. Orodje bomo prevedli tudi v slovenščino in mu dodali relevantne dokumente, AV gradivo in primere dobrih praks iz Slovenije.

V okviru projekta bo nastal tudi mednarodni spletni tečaj (MOOC) za uvajanje in izboljšanje individualnega učenja. Zasnovan bo po finskem modelu Diana (Dialogical Authentic Learning on the Net), ki sistematično spodbuja dialog med udeleženci posameznih študijskih skupin na tečaju ter na podlagi avtentičnih situacij vodi k izboljšanju lastne prakse. Če vas sodelovanje na tečaju zanima, pišite na kontaktni naslov. Testna izvedba tečaja je brezplačna.


Študijski obisk CPI na Nizozemskem

5 sodelavcev CPI se je od 4. do 6. februarja 2015 udeležilo študijskega obiska na šolskem centru ROC West Brabant v Bredi na Nizozemskem. V okviru zelo pestrega programa smo spremljali pouk na ekonomski šoli Florijn, obiskali pa smo tudi biotehniško šolo Prinsentuin ter enega od delodajalcev, pri katerem dijaki opravljajo praktično izobraževanje. Pozorni smo bili na načine individualizacije in fleksibilne organizacije pouka, ki upošteva predhodno pridobljeno znanje dijakov, ter na praktično usposabljanje pri delodajalcu in povezovanje z delodajalci v obliki realnih delovnih nalog, ki jih dijaki opravljajo pri pouku v šoli. Program obiska so v okviru projektnega dela pri pouku pripravile 4 dijakinje, ki so se vpisale v srednješolski program s predhodno izobrazbo in ga bodo zaključile v polovico krajšem času (1,5 namesto 3 leta). Te dijakinje so nas skupaj z učitelji tudi ves čas spremljale. Pouk, ki smo ga opazovali, je bil organiziran fleksibilno, vendar je to v veliki meri odvisno od učitelja. Dijaki imajo na intranetu vsa potrebna gradiva in naloge, ki jih morajo opraviti. Pri pouku jim pomagajo učitelji, sicer naloge lahko opravljajo samostojno kadar koli. Vsak ima svoj prenosni računalnik in le nekaj učbenikov oziroma gradiv je v papirni obliki, na voljo so v učilnicah. Eden od poudarkov študijskega obiska so bili tudi ukrepi za preprečevanje osipa. Nizozemci imajo elektronski sistem beleženja prisotnosti, ki je povezan z lokalno skupnostjo. Tako veliko lažje sodelujejo s socialnim skrbstvom in drugimi službami, če je potrebno.

Največ časa pa smo posvetili obojestranski izmenjavi izkušenj, saj nizozemski učitelji aprila pridejo na obisk v Slovenijo.ESCO – European skills, competences and occupations

ESCO je del strategije Evropa 2020, ki ga razvija Evropska komisija z namenom premostiti vrzel med izobraževanjem in usposabljanjem ter trgom dela. Je večjezična klasifikacija evropskih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev. Klasifikacija ESCO identificira in kategorizira spretnosti, kompetence, kvalifikacije in poklice, pomembne za trg dela EU, za izobraževanje in usposabljanje, ter sistematično prikazuje razmerja med različnimi koncepti. ESCO je bil razvit v odprtem IT formatu in bo na voljo  v 25 jezikih, brezplačno, dostop pa je za različico verzije v0 že možen prek portala ESCO 

Prva različica ESCO je bil objavljena 23. oktobra 2013. Ta objava označuje začetek pilotne in testne faze. Do leta 2017 bo klasifikacija popolnoma prenovljena, končni izdelek pa bo na voljo kot ESCO v1.

Center RS za poklicno izobraževanje v projektu sodeluje  v sektorski referenčni skupini Zdravstvo in socialne storitve od leta 2012. Referenčna skupina je trenutno v zaključni fazi verzije  ESCO v1 in bo svoje delo zaključila predvidoma v sredini leta 2015. Z razvojem te verzije bodo znanja, spretnosti in kompetence za posamezne poklice s področja  pregledane in ustrezno dopolnjene.

Kontakt: barbara.velkov-rozman@cpi.si

 

Cedefopove novice

Nova številka Skillset and Match

Preberite novo številko revije Skillset and Match, ki prinaša ekskluzivne prispevke, intervjuje in novice na temo praktičnega izobraževanja in usposabljanja.

Career guidance in unstable times – tematski povzetek na temo karierne orientacije

Novi Cedefopov tematski povzetek govori o izzivih, s katerimi se srečuje področje karierne orientacije v času ekonomske krize, socialnega izključevanja in negotove prihodnosti.


Pa še zadnja iskrica:

Pred 10 leti (1. februarja 2005) je evropski komisar Jan Figel skupaj z Mady Delvaux-Stehres, luksemburško ministrico za izobraževanje, uradno zagnal pobudo Europass in otvoril tudi njeno spletno stran.

Takrat si verjetno nihče ni mislil, da bo spletna stran Europass imela več kot 100 milijonov obiskovalcev in da bo prek te strani več kot 50 milijonov ljudi pripravilo svoj CV.

To nam daje navdih za nadaljnje delo. Obiščite www.europass.si