Junij 2006

Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.

Izobraževalni programi

Metodološko usposabljanje za pripravo novih izobraževalnih programov

V sodelovanju s konzorcijem šolskih centrov poteka metodološko usposabljanje za pripravo novih izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Kontaktna oseba: darko.mali@cpi.si

Uvajanje novih programov

Cpi v pomladanskem času organizira različne dejavnosti uvajanja novih programov, predvsem na temo načrtovanja izvedbenih kurikulumov šol ter preverjanja in ocenjevanja v »duhu nove kulture«.

Kontaktne osebe: davorin.majkus@cpi.si, breda.zupanc@cpi.si

Prvi novi programi srednjega strokovnega izobraževanja

V letošnjem letu poteka uvajanje prvih novih programov srednjega strokovnega izobraževanja, ki se uvajajo kot poskus. V poskusu sta dva programa, in sicer Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja.

Kontaktna oseba: sasa.grasic@cpi.si


Nove publikacije

Metodološki priročnik Kurikul na nacionalni in šolski ravni

Izšel je metodološki priročnik Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju, nepogrešljiv pripomoček za programske skupine, ki oblikujejo nove izobraževalne programe, ter za šole, ki se pripravljajo na izvajanje teh programov.

Kontakt: info@cpi.si

Spodbude na temo prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja

Izšla je nova številka glasila Spodbude, ki je posvečena prenovi poklicnega in strokovnega izobraževanja. Uvodno razmišljanje je napisala direktorica Centra Metka Zevnik, sledi prispevek Branka Kumra s Šolskega centra Ptuj, za njim pa predstavitev spremljave novih programov. Preberete lahko, kakšne izkušnje s prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja imajo v Litvi in kaj so v končnem poročilu napisali udeleženci študijskega obiska Arion, ki ga je organiziral CPI. Predstavljeni so štirje primeri mobilnosti v slovenskih poklicnih in strokovnih šolah, konferenca KONFeT in še marsikaj.

Kontakt: spodbude@cpi.si


Socialna vključenost

Premagovanje ovir pri delu z mladostniki

V okviru projekta preprečevanja osipa v poklicnem in strokovnem izobraževanju (PUPO) poteka usposabljanje z naslovom »Težavni« mladostniki v srednješolskem izobraževanju. Delavnico vodita Andreja Koler- Križe (psihologinja) in Samo Lesar (mag. socialne pedagogike) iz društva Zaletalnica.

Kontakt: barbara.bozic@cpi.si


Strokovni obiski, mednarodno sodelovanje

Študijski obisk CEDEFOP

Od 15. do 19. maja 2006 je v organizaciji Centra RS za poklicno izobraževanje potekal študijski obisk CEDEFOP na temo preverjanja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj in spretnosti. Udeležilo se ga je 12 strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih iz 7 držav.

Kontaktna oseba: barbara.kuncic@cpi.si


TTnet

Zaključna delavnica TTnet

Projekt TTnet osnovni instrument za uvajanje koncepta vseživljenskega učenja na področju izobraževanja in usposabljanja učiteljev (TTCOMnet) je v zaključni fazi. V torek, 27. 6. 2006, bomo pripravili zaključno delavnico, ki bo namenjena predstavitvi rezultatov projekta. Program delavnice bo pripravljen do 15. 6. 2006. Če želite dodatne informacije, nam lahko pošljete e-pošto.