Junij 2007

Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.

 

* Sprejeti poklicni standardi

Na 98. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, ki je bil v

petek, 25. maja 2007,  so bili sprejeti naslednji poklicni standardi:


Strokovno področje Avdiovizualne tehnike in multimedijska produkcija:

 • Fotograf /fotografka

Kontaktna oseba: barbara.velkov@cpi.si

 

Strokovno področje Steklarstvo:

 • Steklar/dodelovalec – steklarka/dodelovalka
 • Steklar/oblikovalec – steklarka/oblikovalka

Kontaktna oseba: darja.starkl@cpi.si

 

Strokovno področje Kemijska tehnologija; papirničarstvo; plastičarstvo:

 • Operativni kemijski tehnolog/operativna kemijska tehnologinja
 • Kemijski analitik/kemijska analitičarka
 • Kemijski procesničar/kemijska procesničarka
 • Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja
 • Tehnolog/tehnologinja polimernih izdelkov
 • Upravljalec/upravljalka strojev za predelavo polimerov

 

Strokovno področje Farmacija in laboratorijska medicina:

 • Operativni tehnolog/tehnologinja v farmacevtski proizvodnji
 • Analitik/analitičarka v farmacevtskih laboratorijih
 • Farmacevtski tehnik/tehnica v lekarni
 • Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka
 • Asistent/asistentka laboratorijske patologije
 • Asistent/asistentka medicinske biokemije
 • Asistent/asistentka transfuzijske medicine

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

 

Strokovno področje Gradbeništvo:

 • Tesar/tesarka opažev
 • Upravljalec/upravljalka lahke gradbene mehanizacije
 • Polagalec/polagalka keramičnih ploščic
 • Polagalec/polagalka keramičnih oblog
 • Pečar/pečarka
 • Slikoplekar/slikopleskarka - črkoslikar/črkoslikarka
 • Železokrivec/železokrivka
 • Tehnik/tehnica za gradbeništvo
 • Tehnik/tehnica za geodezijo
 • Inženir/inženirka v gradbeništvu

Kontaktna oseba: barbara.kuncic@cpi.si

 

Strokovno področje Socialne storitve:

 • Organizator/organizatorka socialne mreže
 • Delovni inštruktor/delovna inštruktorica

Kontaktna oseba: primoz.hvala@cpi.si

 

Sprejeti so bili tudi naslednji katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 

Strokovno področje Gradbeništvo:

 • Asfalter/asfalterka

Kontaktna oseba: barbara.kuncic@cpi.si

 

Strokovno področje Metalurgija

 • Livar/livarka
 • Talilec/talilka
 • Valjavec/valjavka
 • Kovač/kovačica
 • Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin

Kontaktna oseba: bojana.sever@cpi.si

 

* Zaključni izpiti

V »Poročilu o spremljanju zaključnih izpitov v šolskem letu 2005/2006« je predstavljen  potek izvajanja zaključnih izpitov v dualni in šolski organizaciji poklicnega izobraževanja.Poročilo temelji predvsem na ocenah in stališčih dijakov, vajencev, učiteljev, mentorjev in drugih akterjih v poklicnem izobraževanju.

Nekaj rezultatov spremljanja:

 • Sodelovanje med delodajalci in zbornico ter delodajalci in šolo je dobro. Glede na to, da novi programi prenašajo velik del praktičnega izobraževanja v delovni proces, je potrebno sodelovanje socialnih partnerjev še bolj okrepiti. Z večjo motivacijo delodajalcev pa bi dosegli odpiranje še večjega števila učnih mest in dvig kvalitete izobraževanja, ki se izvaja v delovnem procesu.
 • 75 % vajencev in 66,6 % dijakov je zadovoljnih z odločitvijo za vpis v izbrani izobraževalni program. Na večje zadovoljstvo vajencev vpliva bolj individualni pristop k praktičnemu izobraževanju, poklicni interes vajencev ter zavzetost in trud učiteljev v šoli in delodajalcev v delovnem procesu.
 • Približno 60 % delodajalcev, ki so imeli sklenjeno učno pogodbo z vajenci, bo zaposlilo vsaj enega od vajencev. Takoj po šolanju pa se namerava zaposliti približno 40 % vajencev in 25 % dijakov.
 • Dijaki in vajenci so s pripravo na zaključne izpite zadovoljni. Pri pripravi na zaključne izpite se jim zdijo najbolj uporabni seznami nalog za zaključni izpit ter priprava s podobnimi nalogami, kot jih opravljajo na zaključnih izpitih.
 • Več kot polovica članov izpitnih komisij in mentorjev meni, da bi za kakovostno izvajanje zaključnih izpitov potrebovali še več dodatnega znanja.

Poročilo je objavljeno tudi na spletnih straneh Državnega izpitnega centra:

Kontakt: elena.kecman@cpi.si

 


* Nove publikacije

Katalog učbenikov 2007/08

Izšel je Katalog učbenikov za poklicne, tehniške in druge strokovne šole za šolsko leto 2007/08, ki sta jih v skladu s 25. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja oz. v skladu s Pravilnikom o potrjevanju učbenikov potrdila Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

Pri izbiri gradiv, ki se uporabljajo pri pouku je učitelj oz. strokovni aktiv neodvisen. Učiteljem priporočamo, da Katalog učbenikov skrbno pregledajo in se, kot vedno,  samostojno odločijo, tako o izboru potrjenega učnega gradiva, kot tudi drugih gradiv, ki se uporabljajo pri pouku (atlasi, delovni zvezki, zbirke nalog, enciklopedije itd.). O izboru gradiv se šole dogovorijo v okviru strokovnih aktivov in izbor aktivov predstavijo staršem.

Kontakt: danusa.skapin@cpi.si

Drugo poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser

Drugo poročilo predstavlja dopolnitev prvega poročila in je namenjeno vsem sodelujočim pri oblikovanju in izvajanju novih in prenovljenih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja ter drugim zainteresiranim javnostim.

Uvodno poglavje poročila bralca popelje v kratek opis širšega konteksta prenove poklicnega šolstva. Temu sledi poglavje, v katerem je rdeča nit opredelitev uvajanja in spremljanja izobraževalnega programa Avtoserviser. Obsežnejši del poročila predstavljajo ugotovitve spremljanja, sklepno poglavje pa sestavljajo najpomembnejše ugotovitve ter predlogi, kako še podkrepiti nekatere izvedbene rešitve.

Kontakt: katja.jeznik@cpi.si

 

* Mednarodni projekti

Srečanje partnerjev LdV projekta COMINTER

V maju smo na CPI gostili partnerje projekta COMINTER. V okviru projekta smo razvili profil poklica za mednarodno poslovanje kot osnovo za implementacijo v izobraževalne sisteme držav partneric, ter vse potrebne podlage za izvajanje izobraževanja ter oblikovanje evropske mreže izobraževalnih inštitucij ter podjetij, ki bodo sodelovala v praktičnemu delu izobraževanja.

Delavni del srečanja je potekal 24. in 25. maja 2007 v prostorih Centra za poslovno usposabljanje. Gostili smo 27 sodelavcev v projektu iz Francije, Nizozemske, Italije, Portugalske, Romunije, Španije, Švice, Danske in Slovenije, kar je najštevilčnejša udeležba do sedaj. Predstavniki Španije, Švice in Danske so tihi partnerji v projektu in se udeležujejo srečanj zaradi interesa po implementaciji profila v njihov izobraževalni sistem in interesa po sodelovanju v nadaljevanju projekta – COMINTER 2, ki pomeni dejansko realizacijo razvojnega dela.

Projekt je že v zaključni fazi, zato smo del srečanja namenili tudi načrtovanju zaključne konference, ki bo septembra v Parizu in bo hkrati služila predstavitvi prihodnjega projekta razširjeni mreži partnerjev.

Kontakt: bojana.sever@cpi.si