Junij 2008

Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.

 

* Poklicni standardi

1. Poklicni standard in Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti

108. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 9. maj 2008:

 

a)      Strokovno področje Umetnost/Umetnostna obrt:

  • Rezbar/rezbarka

Kontaktna oseba: darja.starkl@cpi.si

 

b)      Strokovno področje Tehnika/Motorna vozila, ladje in letala:

  • Upravitelj/upraviteljica stroja na ladji
  • Častnik/častnica stroja na ladji

Kontaktna oseba: klement.drofenik@cpi.si

 

c)      Strokovno področje Storitve/Hotelirstvo in gostinstvo:

  • Svetovalec/svetovalka za sire/Sommelier za sire

Kontaktna oseba: urska.marentic@cpi.si

 

2. Poklicni standard in Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti

108. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 9. maj 2008:

 

a)      Strokovno področje Poslovanje in uprava:

  • Računovodja/Računovodkinja

Kontaktna oseba: urska.marentic@cpi.si

 

3. Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti

108. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 9. maj 2008:

a)      Strokovno področje Zdravstvo/Zdravstvena tehnologija:

  • Obdukcijski pomočnik/obdukcijska pomočnica

Kontaktna oseba: urska.marentic@cpi.si

 

4. Sprememba posebnih pogojev v Katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti:

  • Maniker/manikerka
  • Vizažist/vizažistka

Kontaktna oseba: primoz.hvala@cpi.si

 

* Izobraževalni programi

Uvajanje novih programov

Od januarja do avgusta 2008 poteka obsežno uvajanje novih programov na ekonomskem področju, v katerega je vključenih preko 35 šol. Usposabljanje učiteljev izvaja 10 predstavnikov CPI-ja, nekaj zunanjih sodelavcev in po 2 multiplikatorja s posamezne šole. Multiplikatorje dodatno usposabljamo, z njimi pa o zasnovi in izvedbi usposabljanj ter za namene sprotnega spoprijemanja z ovirami komuniciramo tudi na druge načine. 

Uvajanje na ekonomskem področju predstavlja zadnji val uvajanj novih programov na poklicnem in strokovnem področju.

 

* Nove publikacije

Katalog učbenikov 2008/09

V Katalogu učbenikov boste našli podatke o vseh potrjenih učnih gradivih na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Poslali smo ga na vse šole, ki izvajajo programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Katalog si je mogoče ogledati tudi na naši spletni strani, kjer ga bomo sproti dopolnjevali s podatki o potrditvah novih učbenikov.

Kontakt: danusa.skapin@cpi.si

 

Izobraževalni programi na trgu dela

Kje se bo zaposlil posameznik, ni le stvar šolskih oblasti, tudi ne le posameznika, ki išče zaposlitev, temveč je  predvsem stvar delodajalca. V publikaciji Izobraževalni programi na trgu dela avtorice Darje Štarkl boste našli podatke o tem, kakšne so možnosti maturantov in diplomantov na trgu dela, ko se želijo zaposliti. Prikazani rezultati slonijo na podatkih o aktualnem trgu dela, katere zbira Zavod RS za zaposlovanje, in kažejo, kateri so najbolj iskani in hkrati najbolj zaželeni poklicni in strokovni nazivi pri delodajalcih.

Publikacijo lahko naročite na naslovu info@cpi.si.

 

* Dogodki

Poklicno in strokovno izobraževanje po letu 2010

V Poslovni oazi Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani je ReferNet Slovenije 14. maja 2008 organiziral posvet z naslovom: Poklicno in strokovno izobraževanje po letu 2010.

Za uvodne predstavitve smo povabili državno sekretarko na Ministrstvu za šolstvo in šport, go. dr. Alenko Šverc, g. Toma Leneya, ki je predstavil delovanje omrežja ReferNet v Veliki Britaniji ter go. Metko Zevnik, direktorico Centra RS za poklicno izobraževanje.

Direktorica je predstavila delovanje slovenskega ReferNeta in temeljne cilje posveta, ki so hkrati tudi cilji CPI kot osrednje razvojne institucije na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Kontakt: mojca.cek@cpi.si

 

Posvet o praktičnem izobraževanju

Septembra 2008 bomo organizirali posvet o praktičnem izobraževanju v programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Podrobnosti sledijo v naslednjih Iskricah.

 

* Mednarodno sodelovanje

Euroskills

EuroSkills je tekmovanje v poklicnih spretnostih  na Evropski ravni meddržavni ravni, kjer se študenti in dijaki, stari med 17 in 25 let, pomerijo v izkazovanju svojih strokovno-poklicnih spretnosti. EuroSkills tekmovanje združuje veščine spretnosti, strokovnega dela in znanj, pridobljenih v procesu izobraževanja in dela.

Tekmovanje bo med 16. do 21. septembrom v mestu Rotterdam na Nizozemskem, prijavijo pa se lahko tekmovalci iz vseh držav članic. Le-ti lahko tekmujejo (posamično ali v skupini) na šestih različnih področjih, in sicer na oblikovnem in kreativnem področju, na področju informacij in komunikacij, proizvodne in inženirske tehnologije, konstrukcije in gradnje, transporta in logistike ter nazadnje na področju socialne, osebne oskrbe in postrežbe.

Center RS za poklicno izobraževanje je že začel sodelovati z organizatorji dogodka EuroSkills in bo v tem obdobju deloval kot svetovalno-tehnično telo, ki bo interesentom zagotavljalo vse potrebne informacije v zvezi s postopkom prijave, načinom tekmovanja in spremljanja udeležencev.

Na tekmovanju bodo sodelovali iz Slovenije tim 4 tekmovalcev in 1 vodja tima na področju IT, 1 IT ekspert,  ga. Metka Zevnik kot uradni delegat ESPO v Sloveniji in Miha Lovšin kot tehnični delegat ESPO in vodja žirije avtomative tehnology in light vehicle. Tekmovanja se lahko kot obiskovalec udeleži kdorkoli. Podrobne informacije dobite na tel 01/5864220,  ali po e-pošti miha.lovsin@cpi.si.

Več na tej povezavi.

 

Protrain

V okviru projekta Protrain je nastalo 7 modulov, s katerimi usposabljamo vajence in mlade delavce za razumevanje delovnega procesa in razmišljanje o njem, s tem pa tudi za optimizacijo procesov v podjetju. Trenutno se končuje 2. testiranje modulov v izobraževalnih institucijah in sodelujočih podjetjih. Rezultati bodo predstavljeni na zadnjem srečanju projektna skupine v Veroni, 23. in 24. junija 2008. Na CPI, ki je v projektu valorizacijski partner, bomo module prevedli in jih ponudili našim izobraževalnim institucijam.

Kontakt: danusa.skapin@cpi.si