Junij 2014

Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.


Aktualno

CMEPIUS je v  četrtek, 12. junija 2014, na Bledu organiziral delavnico na temo Uporaba ECVET principov v vseživljenjskem učenju. Delavnico je bila organizirana v sklopu projekta ECVET eksperti, v katerem sodelujejo tudi predstavniki CPI. Do sedaj smo priporočila ECVET (Evropski kreditni sistem v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) uporabljali predvsem v projektih mednarodne mobilnosti dijakov poklicnih in strokovnih šol. Pripravili smo tudi priročnik za šole, ki je dosegljiv na spletni strani projekta.

Letos pa smo začeli razmišljati, kako bi priporočila ECVET, ki jih razumemo kot načela preglednega dokumentiranja in priznavanja doseženih učnih izidov, uporabljali na širokem polju nadaljnjega poklicnega usposabljanja.  Voditelj delavnice  in član osrednjega ECVET tima iz Bruslja g. Richard Maniak nam je na izviren način predstavil možnosti uporabe načel v praksi in vodil diskusijo. Predstavniki različnih ministrstev, javnih zavodov, strokovnih šol in izvajalci izobraževanja odraslih so s predstavitvami lastne prakse bistveno prispevali k iskanju ustreznih modelov. Pozno jeseni sledi delavnica o uporabi ECVET principov pri načrtovanju učnih izidov in ocenjevanja.


Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Na 145. seji  SSPSI dne 14.3.2014 so bili sprejeti sledeči poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:


Poklicni standardi:

 • Operater/operaterka strojev za produkcijski digitalni tisk
 • Televizijski voditelj/televizijska voditeljica


Revidirani poklicni standardi:

 • Knjigovez/knjigovezka, ki nadomesti veljavnega
 • Tiskar/tiskarka za sitotisk, ki nadomesti veljavnega
 • Tiskar/tiskarka za ofsetni tisk, ki nadomesti veljavnega
 • Tiskar/tiskarka za tampotisk, ki nadomesti veljavnega
 • Operater/operaterka v kartonaži , ki nadomesti veljavnega
 • Operater/operaterka strojev za flekso tisk, ki nadomesti veljavnega
 • Operater/operaterka strojev za ofsetni tisk, ki nadomesti veljavnega
 • Operater/operaterka grafične priprave, ki nadomesti veljavnega


Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Plesalec/plesalka
 • Koreograf/koreografinja
 • Knjigovez/knjigovezka
 • Operater/operaterka v kartonaži
 • Operater/operaterka strojev za ofsetni tisk


Parada učenja, Ljubljana 17.5.2014

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) je potekala Parada učenja. Gre za zaporedje enodnevnih festivalnih in strokovnih dogodkov, izpeljanih v različnih slovenskih krajih. Z dogodkom se opozarja slovensko javnost na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja  –  v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki dogodek soustvarjajo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevajo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela«

Dne 17.5.2014 je potekala Parada učenja tudi v naši prestolnici. Pri koordinaciji dogodka so sodelovali Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana. Na dogodku, ki je potekal na Prešernovem trgu, so bile predstavitve na stojnicah, odrski nastopi in delavnice, kjer so se predstavile različne izobraževalne, kulturne in druge ustanove, društva in posamezniki. Udeleženci so se lahko preizkusili na različnih izobraževalnih in ustvarjalnih delavnicah, si ogledali nastope folklornih skupin, prisluhnili glasbenim nastopom, se preizkusili v ritmični gimnastiki in dobili najrazličnejše informacije o izobraževanju in učenju. Na dogodku so se predstavile različne izobraževalne aktivnosti s področja dela in poklica, multimedije, narave in okolja, športa in turizma, zdravja. Na festivalu »Parada učenja«  je sodeloval tudi Center RS za poklicno izobraževanje, ki je na festivalu predstavljal nacionalne poklicne kvalifikacije.


Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

1. državno tekmovanje Projekcije in kotiranje 2014

Skupnost strojnih šol in Center RS za poklicno izobraževanje sta v sodelovanju s šolami letos izpeljala prvo državno tekmovanje iz projekcij in kotiranja - PIKO 2014. Na tekmovanju so sodelovali dijaki srednjih šol tehniške usmeritve, ki se izobražujejo po programih SPI, SSI in PTI.

Cilji tekmovanja so predvsem širjenje, poglabljanje in nadgrajevanje znanja iz tehniškega komuniciranja. Kandidati so v eni uri na podlagi izometrične projekcije izdelali pravokotno projekcijo enega modela, ki ga je za vsako stopnjo tekmovanja izbral odbor PIKO, in ga ustrezno kotirali.

Tekmovanje je potekalo na dveh ravneh, in sicer na šolski ravni ter državni ravni. V skladu z razpisom so 9. maja 2014 na 17 tehniških šolah po Sloveniji potekala šolska tekmovanja PIKO, ki se jih je udeležilo 340 dijakov, sodelovalo je 24 mentorjev. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 41 najboljših dijakov iz vseh prijavljenih srednjih šol, ki so izvedle šolsko predtekmovanje. Državno tekmovanje PIKO smo organizirali v soboto, 17. maja 2014 v Škofji Loki. Po tekmovanju so člani odbora tekmovanja (predstavniki odbora PIKO in mentorji) ocenili rešene naloge in razglasili neuradne rezultate. Predsednik skupnosti strojnih šol Martin Pivk je najboljšim trem dijakom – Marku  Jazbecu iz ŠC Krško-Sevnica, SPSŠ Krško za doseženih 92 točk in s tem 1. mesto, Keniju Šuligoju iz Tehniškega šolskega centra Nova Gorica za doseženih 89 točk in s tem 2. mesto ter Luki Brajniku iz Srednje tehniške šole Koper za doseženih 87 točk in s tem 3. mesto na tekmovanju – razdelil lepe praktične nagrade (kompleti orodja Unior), posebej se je zahvalil za angažiranje tudi predsednici odbora PIKO Eriki Broz Žižek in svetovalki področja iz CPI Mariji Šibanc.


Podelitev nagrad za najboljše mape učnih dosežkov v letu 2014

18. 6. 2014 smo na CPI podelili nagrade za najboljše mape učnih dosežkov, ki so prispele na natečaj v letošnjem šolskem letu. Nagrade so prejeli:

 • 1. mesto: Matej Kolar, ŠC Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
 • 2. mesto: Marina Kovač, Srednja šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • 3. mesto: Tajda Rode, BC Naklo

Podelitev smo organizirali v obliki okrogle mize, na kateri so poleg nagrajencev, njihovih mentorjev ter sodelavcev CPI sodelovali tudi Barbara Krajnc s Centra za poslovno usposabljanje pri GZS ter mag. Janja Meglič z Obrtne zbornice Slovenije. Direktor CPI Elido Bandelj je kot izhodišče za razpravo postavil izziv, kako bi uporabo mape učnih dosežkov na šolah čim bolj razširili. Vsi sodelujoči so izpostavili koristnost mape za spremljanje razvoja vsakega posameznega dijaka ter za spodbujanje zmožnosti učinkovite osebne predstavitve, ki je na trgu dela zelo pomembna. Vsekakor pa bi morali več pozornosti posvetiti prepoznavnosti tega orodja tako na šolah kot med delodajalci.  

Več informacij


Projekti vseživljenjskega učenja

Mapping

Na naslovu www.teaching-map.eu si lahko ogledate spletno stran projekta Mapping, ki se ukvarja z metodami za uvajanje in izboljševanje individualiziranega učenja. Na spletni strani so dostopni tudi že prvi rezultati: opazovalna matrika za spremljanje izvajanja individualiziranega učenja ter pojmovnik. Nastaja orodje MAP, v katerem bodo vse prepoznane metode opisane in tudi vizualno predstavljene.

Na lokalni ravni smo izvedli srečanje s predstavniki BC Naklo in ŠC Kranj, SSGEŠ, kjer bodo rezultate projekta v skladu z lokalnimi prioritetami preizkusili v praksi. Naslednji mednarodni projektni sestanek vseh partnerjev bo septembra 2014 v Ljubljani.

Kontakt: danusa.skapin@cpi.si


eVET2EDU – podpora e-izobraževanju učiteljev in mentorjev v poklicnih šolah

V pilotni fazi testiranja tečaja smo zbrali številna mnenja testih uporabnikov in jih vključili v končno obliko tečaja. V mesecu septembru bodo v Sloveniji (in tudi v drugih partnerskih državah) potekale predstavitvene delavnice, kjer bomo udeležencem praktično predstavili tečaj. Če bi se želeli udeležiti delavnice, se za natančnejše informacije obrnite na Tanjo Logar (tanja.logar@cpi.si).

Če pa bi želeli uporabiti tečaj in priročnik za moderatorje, lahko oboje dobite tako, da izpolnite obrazec na spletni strani projekta.


Q-Placements: VET- Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements

Na drugem sestanku projektnih partnerjev (Utrecht, junij 2014) so bili predstavljeni rezultati poročila stanja izvajanja PUD po posameznih partnerskih državah. Pričujoča analiza zatečenega stanja hkrati predstavlja podlago za pripravo programa usposabljanja mentorjev v podjetjih ter mentorjev oz. organizatorjev PUD po posameznih šolah, ki bo izveden v obliki tridnevne delavnice v Rigi oktobra 2014. Vodja delovnega paketa, namenjenega izvedbi delavnice za mentorje, bo tekom poletja  predstavil  vse pomembnejše vidike organizacije ter idejno zasnovo vsebine. Izvedba bo slonela na mednarodnih strokovnjakih, povezovalcih strokovnih vsebin, ki jih bodo udeleženci predstavljali v motivacijskem delu izvedbe. Predvideva se izmenjavo izkušenj na visoki ravni usposobljenosti, kar terja od partnerskih članic na projektu, da zagotovijo udeležbo relevantnih deležnikov, ki bodo v nadaljevanju projekta vključeni v pilotne izvedbe delavnic v svojih okoljih.

Kontakt: bostjan.kosorok@cpi.si  in jure.suligoj@cpi.si

Več: http://qualityplacements.eu/


CREDNET: Recognition, validation and certification of managerial competences in SMEs, achieved through non formal and informal learning

Projekt CREDNET se ukvarja s priznavanjem in potrjevanjem neformalno in priložnostno pridobljenih menedžerskih kompetenc. Gre za priznavanje in potrjevanje kompetenc, pridobljenih zunaj izobraževalnih ustanov, na primer z delovnimi izkušnjami. Prav te izkušnje so tiste, skozi katere se oblikujejo kompetence, ki se jih v rednem šolanju ne da pridobiti.

Na petem partnerskem srečanju v mestu Rzeszow na Poljskem (aprila 2014) je partner ARCA iz Italije predstavil e-gradivo za menedžerje. Gradivo je precej obširno in vsebuje tako video material kot spletne strani in predstavitve, zato bomo za zdaj v vse jezike prevedli le besedilo, ki ga bo vodilni partner iz Grčije vključil  v spletno stran.

Pogovarjali smo se o organizaciji in izvedbi delavnic po posameznih državah za preizkus e-orodja. V okviru projekta je treba opraviti skupinske oz. individualne delavnice za 100 menedžerjev. Za vsakega menedžerja bo pripravljena koda za vstop na spletno stran e-orodja. V vmesnem času pa je naloga vsakega partnerja, da prevede učno gradivo.

Septembra oz. oktobra 2014 bo v Palermu zaključna konferenca in delavnica projekta. Italijanski partner ARCA je predstavil idejo izvedbe zaključne konference in predlagal, da se konference udeleži tudi po en deležnik-menedžer iz vsake države, ki bo sodeloval na zaključni okrogli mizi.

Kontakt: bostjan.kosorok@cpi.si

Več: www.crednetmanager.eu    


Obisk predstavnikov hrvaškega ministrstva za znanost, šolstvo in šport

Center RS za poklicno izobraževanje so v ponedeljek, 26. maja 2014 obiskali predstavniki Ministarstva za znanost, obrazovanje i sport iz Zagreba in sicer: Katarina Grgec, Andreja Uroić Landekić in Jure Biloglav. V razgovoru so sodelovali: Elido Bandelj, direktor CPI, Urška Marentič, CPI in Boštjan Zgonc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Teme obiska so bile: šolski sistem in reforma poklicnega izobraževanja, slovenski model priznavanja neformalno in informalno pridobljenega znanja, metodologija priprave poklicnih standardov, nacionalne poklicne kvalifikacije.


Zaključna konferenca projekta AC 2 – rokodelska akademija 2

Obuditev kulturne dediščine in ekonomski razvoj rokodelstva je združil številne partnerje iz Slovenije in Madžarske najprej v projektu Rokodelska akademija, ki smo ga leta 2011 vsebinsko nadgradili s projektom Rokodelska akademija 2. Projekt deluje po načelu "od spodaj navzgor", preko mreženja z rokodelci, lokalnim okoljem, ranljivimi skupinami ter izobraževalnimi in kulturnimi institucijami in z neovirano uporabo skupne infrastrukture omogoča pretok mednarodnih izkušenj in znanja s področja rokodelstva. Interdisciplinarna ozadja projektnih partnerjev in podpornih akterjev zagotavljajo kakovost pri ohranjanju, revitalizaciji in razvoju kulturnih vsebin.

Center RS za poklicno izobraževanje je tekom celotnega trajanja projekta Rokodelska akademija 2, kot osrednja razvojna institucija na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji, imel ključno vlogo v izobraževalnih aktivnostih projekta. Zadolžen je bil za razvojno delo na področju razvoja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, razvoja izobraževalnih programov ter evalvacije in spremljanje programskih in pedagoških novosti. Zato smo v okviru projekta sledili dvema glavnima ciljema:

 1. oblikovati nove in nadgrajevati obstoječe programe izobraževanja in usposabljanja na področju rokodelstva,
 2. evalvirati in nadgrajevati stanje in priložnosti na področju rokodelstva in domače obrti.

Dne 19.05.2014 je v sklopu letnega srečanja organov Evropskega teritorialnega sodelovanja potekala tudi predstavitev projekta v Bruslju, kjer je bil projekt Rokodelska akademija izpostavljen skupaj s še tremi projekti kot eden izmed najboljših primerov dobre prakse, ki jih je Evropska komisija izbrala izmed več kot 6.000 projektov, ki so se izvajali v obdobju 2007-13.

28.05.2014 je v Veržeju potekala zaključna konferenca projekta Rokodelska akademija 2. V okviru zaključnega dogodka so projektni partnerji predstavili izobraževalni, raziskovalni in turistični vidik tega tri leta trajajočega mednarodnega projekta.


Cedefopove novice

Boljše poklicne možnosti privedejo do manjšega števila osipnikov iz izobraževanja in usposabljanja

Prve ugotovitve vseevropske študije Cedefop o učinku poklicnega izobraževanja in usposabljanja na osip kažejo, da je ta učinek v veliki meri pozitiven. V državah, kjer poklicne poti predstavljajo velik delež izobraževanja in usposabljanja, je stopnja osipa pod cilji EU za leto 2020 (10 %). Nasprotno pa je v državah, kjer VET zaostaja, osip je višji od 10 %.

Več na linku: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/24055.aspx


Spletna stran o vajeništvu

Na spletni strani Cedefopa je navedeno delovanje  ter aktivnosti Cedefopa na temo vajeništva.

Med drugim je objavljeno gradivo z nedavne evropske conference o vajeništvu, podatki o vajeništvu za različne drćžave ter tematski povzetek o razvoju vajeništva v Evropi.


Pa še zadnja iskrica:

»As it is always the case with investments in education and training, investment in career skills should take place as early as possible. Young men and women should be exposed to career skills in school, helping them reflect on what they like, what they are good at, and their strong and weak points, considering preferred careers but also alternatives. The development of career adaptability skills will help new generations to navigate the more uncertain labour market they are confronted with. Inducing individuals to consider career changes early on might actually extend people’s working lives.«


Iz publikacije Navigating difficult waters: learning for career and labour market transitions

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/24006.aspx