maj 2010

Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.

Slovensko ogrodje kvalifikacij – SOK

Skladno s pobudo o evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) je bil v Sloveniji dosežen dogovor med ministrstvi in socialnimi partnerji o tem, da se vzpostavi slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK). Glavni cilji projekta SOK so: izgradnja slovenskega ogrodja kvalifikacij, vzpostavitev relacij med slovenskim in evropskim ogrodjem kvalifikacij, izdelava SOK za vsa strokovna področja in promocija SOK. Projekt je načrtovan za obdobje 2009–2012 in je financiran iz državnega proračuna ter sredstev Evropskega socialnega sklada.

Za pripravo slovenskega ogrodja kvalifikacij je Vlada RS imenovala medresorsko delovno skupino, ki jo vodi mag. Vinko Logaj. Za nacionalno koordinacijsko točko je bil imenovan Center RS za poklicno izobraževanje.

Več: http://www.cpi.si/nacionalne-poklicne-kvalifikacije/eqf.aspx

Kontakt: urska.marentic@cpi.si in borut.mikulec@cpi.si


Izobraževalni programi


Katalog učbenikov 2010/11

Katalog učbenikov za strokovne module/vsebinske sklope, strokovnoteoretične predmete in praktični pouk v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja je objavljen na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje

 

Katalog splošnoizobraževalnih učbenikov je dostopen na spletni strani Zavoda RS za šolstvo

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=12&pID=54&rID=523

Kontakt: danusa.skapin@cpi.si


Razvojno-študijske skupine na ekonomskem, trgovskem in upravno-administrativnem področju

Na ekonomskem, trgovskem in upravno-administrativnem področju deluje 9 razvojno-študijskih skupin. Vsaka razvojno-študijska skupina ima svojo spletno učilnico, kjer učitelji s koordinatorjem razvojne skupine delujejo na področju posameznega modula oz. programa.

Razvojno-študijske skupine pokrivajo razvojno delo v okviru izobraževalnih programov Ekonomski tehnik, Aranžerski tehnik, Trgovec, Administrator.

Razvojno-študijske skupine delujejo na naslednjih področjih:

  • grobi in fini kurikul,
  • ocenjevanje,
  • forumi za učitelje (izmenjava mnenj glede uporabe učbenikov, predlogi za nove učbenike, uvajanja izobraževanja za učitelje, ….)
  • spremljava modulov (vsebinska),
  • spremljanje potreb učiteljev/izobraževanje,
  • izvedba izobraževanj v obliki posvetov,
  • pridobivanje vzorčnih učne priprave.

Do spletnih knjižnic lahko dostopate prek spletnih skupnosti na portalu Slovenskega izobraževalnega omrežja www.sio.siKontakt: jana.ravbar@cpi.si


Povezovanje s trgom dela


Praktično izpopolnjevanje učiteljev v delovnem procesu

4. maja 2010 je bilo na CPI-ju posvetovanje v okviru projektne aktivnosti Praktično izpopolnjevanje učiteljev v delovnem procesu. Temeljni cilj praktičnega izpopolnjevanja učiteljev v neposrednem delovnem procesu je povezovanje šole s podjetji. Pri tem učitelji pridobivajo nova splošna in strokovno teoretična znanja ter praktične izkušnje.

Mnenja mentorjev v podjetju,učiteljev in ravnateljev po izvedbi takšne oblike izpopolnjevanja so bila zelo pozitivna in večina udeležencev meni, da bi morala postati sestavni del izpopolnjevanja učiteljev. Rezultati projekta bodo predstavljeni tudi v posebni publikaciji.

Kontakt: anica.justinek@cpi.si


Obisk v Cimosu

Zaposleni na Središču za povezovanje izobraževanja in trga dela smo se v okviru aktivnosti »Prenova metodologije za pripravo poklicnih standardov« znotraj projekta Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov, ki je financiran iz Evropskega socialnega sklada, udeležili strokovne ekskurzije v podjetje Cimos d.d., ki ima sedež v Kopru.

V Cimosu nas je sprejela gospa Marica Mezgec, vodja kadrovske službe v podjetju. Poleg splošnih informacij, ki so nam ponudile nek osnovni vpogled v poslovanje podjetja, smo se osredotočili predvsem na naše področje delovanja, ki se nanaša na metodologijo priprave poklicnih standardov in katalogov za NPK. V podjetju so nam podrobneje predstavili njihov način pridobivanja kvalificiranih kadrov in načine, s pomočjo katerih izvajajo dokvalifikacijo že obstoječih kadrov. Skozi pogovor z zaposlenimi strokovnjaki znotraj podjetja smo izvedeli številne nove informacije, ki nam bodo koristile pri našem nadaljnjem delu, poleg tega pa smo z našimi predlogi podjetju zagotovo ponudili odlične iztočnice za izboljšanje njihovega poslovanja in za morebitno skupno sodelovanje v prihodnosti. Strokovna ekskurzija se je zaključila z vodenim ogledom proizvodnje podjetja, kar je bila edinstvena priložnost, da smo spoznali podjetje in njegove proizvode tudi iz druge perspektive.

 


Projektno sodelovanje


Projekt RECOMFOR

Od decembra 2008 sodeluje CPI kot partnerska organizacija v mednarodnem Leonardo da Vinci projektu RECOMFOR, ki predstavlja nadgradnjo uspešno zaključenega projekta COMINTER. V projektu sodeluje 24 partnerjev javnega in zasebnega partnerstva iz 10 evropskih držav, nosiloec in promotor projekta pa je francoski konzorcij, ki ga predstavljaja CGI – francoska konfederacija združenj predstavnikov mednarodne trgovine, francosko Ministrstvo za šolstvo in CIEP – francoski nacionalni pedagoški center.

Projekt je odgovor na učne potrebe posameznikov in delodajalcev ter omogoča bogatenje ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, povezovanje socialnih partnerjev in razvoj konkurenčnosti z vlaganjem v znanje delovne sile in izvedbo evropskih politik. V okviru kriterijev za zagotovitev kakovosti mobilnosti in transparentnosti pri certificiranju na projektu pripravljamo osnutek platforme za mobilnost študentov poklicnega in strokovnega izobraževanja s ciljem razvoja priznavanja ter prenosa kvalifikacij po sistemu evropskega prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET).

Več: http://www.recomfor.eu/

Kontakt: bostjan.kosorok@cpi.si


Projekt TIPTOE                                            

Mobilnost v poklicnem izobraževanju lahko razumemo kot orodje za prenos in bogatenje osebnih kompetenc v tujem delovnem okolju. Postavlja se vprašanje, zakaj se izobraževalni sistemi različnih evropskih držav ne poslužujejo ponujenih možnosti za mobilnost v poklicnem izobraževanju in kaj predstavlja glavne ovire za mobilnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju.  

Projekt TIPTOE se dotika problema interpretacije in aplikacije nivojev Evropskega ogrodja kvalifikacij (EQF) na področju trgovine. Cilj projekta je, da razkrije izvor razlik v opredelitvi poklicnih profilov kot podlage za izobraževalne programe. Namen testiranja Evropskega ogrodja kvalifikacij kot skupne stične točke v primerjanju nacionalnih izobraževalnih sistemov je priprava študije, ki bi omogočila lažje razumevanje razlik v pojmovanju poklicnih kompetenc med področjem izobraževanja in trga dela.

Več: http://www.evta.net/tiptoe/home_tiptoe/index.html

Kontakt: bostjan.kosorok@cpi.si


EQF-PROQS

Osnovni namen projekta EQF-PROQS je ugotoviti, kako socialno-ekonomski, institucionalni in kulturni dejavniki vplivajo na primerljivost in združljivost kvalifikacij v gradbeništvu, gostinstvu in inženirstvu v različnih državah. V projektu sodeluje 8 partnerjev iz 7 držav: Litve, Avstrije, Slovenije, Francije, Velike Britanije, Nemčije in Nizozemske. Projekt bo trajal 2 leti, in sicer od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2012.

Marca 2010 smo se udeležili 1. partnerskega srečanja v Vilni (Litva), kjer smo se podrobneje seznanili s projektom ter določili časovne roke za pripravo poročil. Prvi rezultati projekta bodo objavljeni konec meseca junija 2010.

Več: http://www.cpi.si/leonardo-da-vinci-projekti/tekoci-projekti/tekociprojekti/eqf-proqs.aspx

Kontakt: borut.mikulec@cpi.si


N.E.T. Work

3. in 4. junija 2010 CPI v City hotelu v Ljubljani organizira tretji partnerski sestanek Leonardo da Vinci projekta N.E.T Work.  Cilj projekta  je kreditno ovrednotiti kompetence za poklic Receptor, kar bo podlaga za omogočanje mobilnosti dijakov med državami, ki sodelujejo v projektih (Slovenija, Italija - več partnerjev, Francija, Portugalska).

Več: http://www.ecvet-network.eu/

http://www.cpi.si/leonardo-da-vinci-projekti/tekoci-projekti/tekociprojekti/net-work.aspx Drugi dan srečanja, 4. junija ob 9.00 bomo izvedli delavnico, ki je namenjena strokovnim delavcem,  šolam, podjetjem, sindikatom in zbornicam, ki bi jih vsebina projekta zanimala. Rok za prijavo je petek, 21. maja 2010, do 12. ure. V kolikor bi se želeli te delavnice udeležiti, pišite na naslov:  jure.suligoj@cpi.si