Oktober 2006

Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.

*Poklicni standardi ter katalogi strokovnih znanj in spretnosti

Na seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, ki bo 13. 10. 2006, bodo obravnavani poklicni standardi na naslednjih področjih:


Kmetijstvo:
Kmetijski farmacevt / kmetijska farmacevtka

Hortikultura:
Strokovni sodelavec / strokovna sodelavka za oblikovanje in urejanje poslovnega in   bivalnega prostora z rastlinami; Upravljalec / upravljalka rekreacijskih in športnih zelenih površin; Oblikovalec / oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem; Vodja vrtnarskega podjetja; Oblikovalec in urejevalec / oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami; Vzdrževalec / vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin; Oblikovalec / oblikovalka cvetličnih vezav; Izdelovalec / izdelovalka aranžerskega materiala

Kontaktna oseba: majda.stopar@cpi.si

Storitve:
Skladiščenje in cestni promet:

Vodja skladišča; Skladiščnik / skladiščnica; Špediter / špediterka; Upravljalec / upravljalka dvigal; Viličarist / viličaristka; Organizator / organizatorka prevoza potnikov; Organizator / organizatorka prevoza blaga; Prometnik / prometnica v cestnem prometu; Voznik / voznica v cestnem prometu; Odgovorna oseba v cestnem prometu

Kontaktna oseba: klement.drofenik@cpi.si

Socialne storitve:
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka; Bolničar negovalec / bolničarka negovalka v socialno varstvenem zavodu; Bolniški strežnik / bolniška strežnica

Kontaktna oseba: veronika.slander@cpi.si, primoz.hvala@cpi.si

 * Nove publikacije

Nove Spodbude: Individualna mobilnost
Vas zanimajo izkušnje tistih, ki so se udeležili različnih študijskih obiskov, strokovnega spopolnjevanja v tujini in drugih oblik krajše individualne mobilnosti? Preberite novo številko našega glasila Spodbude – morda boste dobili kakšno novo idejo.

Kontakt: spodbude@cpi.si

* Učna gradiva

Nakup strokovne literature za poklicne in strokovne šole
S finančno pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport bomo na šolah, ki izvajajo programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, sofinancirali nakup temeljne literature za posamezna strokovna področja (npr. strojniški, gradbeniški priročnik, anatomski atlas, slovarji strokovnih izrazov in druge strokovne publikacije).

Končalo se je obdobje zbiranja predlogov za nakup strokovne literature. Odzvalo se je 107 šol, ki so naročile strokovno literaturo v skladu s potrebami svojih dijakov. Ti priročniki bodo v lasti šole, dijakom pa bodo dosegljivi v okviru priročnih knjižnic v strokovnih učilnicah.

* Promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja

Poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji je za mladino iz leta v leto manj privlačno, čeprav so potrebe po poklicih velike in mnoga delovna mesta zagotovljena. Zato je minister za šolstvo dr. Milan Zver imenoval medresorsko sestavljen Programski svet za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki si je zastavil nekaj ključnih nalog, kot na primer priprava nacionalne strategije promocije z močno medijsko podporo in uporabo sodobnih orodij.

Letošnjo promocijo je prevzela projektna skupina pod vodstvom Centra RS za poklicno izobraževanje, v njen pa so še predstavniki Obrtne zbornice Slovenije, predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, predstavniki Konzorcija šolskih centrov, predstavniki Skupnosti šol za gostinstvo in turizem in predstavniki Konzorcija biotehniških šol. V oktobru pripravljamo »mesec promocije poklicnega in strokovnega izobraževanja«, ki bo trajal od sredine oktobra do sredine novembra 2006 in kjer bomo učencem osnovnih šol prikazali zlasti nove izobraževalne pristope. 

Koledar dogodkov

Celje:
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje - 26. oktober 2006
Šolski center Celje - 26. oktober 2006

Izola:
Srednja turistična in gostinska šola Izola - 26. oktober 2006

Kranj :
Srednja biotehniška šola Kranj  - 27. oktober 2006

Maribor:
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor - 26. oktober 2006
Živilska šola Maribor – od 16. do 20. oktobra, 27. oktober 2006

Nova Gorica:
ŠC Nova Gorica, Poklicna in tehnična kmetijsko-živilska šola – od 6. do 22. oktobra 2006

Novo mesto:
Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto - 26. oktober 2006
Kmetijska šola »Grm« Novo mesto – 25., 26. in 27. oktober 2006

Postojna:
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna - 26. in 27. oktober 2006

Ptuj:
Šolski center Ptuj - 27. oktober 2006

Radenci:
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci - 26. oktober 2006

Radovljica:
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radovljica - 25. oktober in 7. november 2006

Slovenj Gradec:
Šolski center Slovenj Gradec Poklicna in lesarska šola SG - 26. oktober 2006

Velenje:
Šolski center Velenje – začetek novembra 2006

Kontaktna oseba: majda.stopar@cpi.si