September 2006

Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.


*Poklicni standardi ter katalogi strokovnih znanj in spretnosti

Sprejeti poklicni standardi ter katalogi strokovnih znanj in spretnosti

Na seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje 14. julija 2006 so bili sprejeti poklicni standardi ter katalogi strokovnih znanj in spretnosti z naslednjih področij:

poklicni standardi Prehrambenik/prehrambenica, Organizator/organizatorica prehrane, Kontrolor/kontrolorka  živil, Tehnolog/tehnologinja živilstva, Vinolog/vinologinja, Operater/operaterka proizvodnje živil rastlinskega izvora, Operater / operaterka proizvodnje živil živalskega izvora, Upravljalec/upravljalka strojev in naprav v živilski industriji, Klavničar/klavničarka, Razsekovalec / razsekovalka, Predelovalec / predelovalka mesnin in Prodajalec / prodajalka mesnin. 

Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti Osvetljevalec/osvetljevalka ter Oblikovalec osvetljave/oblikovalka osvetljave, poklicni standard in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Radijski napovedovalec-moderator / radijska napovedovalka – moderatorka.

Poklicni standardom Poveljnik/poveljnica in častnik/častnica krovne straže, Član/članica posadke v sestavi krovne straže in Mornar/mornarka.

Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev in naprav ter Pomočnik/pomočnica upravljalca geovrtalnih strojev in naprav.

Poklicni standardi Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo, Upravitelj/upraviteljica kmetijskega gospodarstva in kmetijske proizvodnje, Konjar/konjarka, Vodja gozdne proizvodnje ter Odkupovalec/odkupovalka lesa.


* Izobraževalni programi

Kateri novi izobraževalni programi se izvajajo v šolskem letu 2006/07?

V šolskem letu 2006/07 bodo šole poskusno začele izvajati 2 programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe:

  • Tehnik mehatronike in
  • Tehnik oblikovanja

ter 4 programe za pridobitev srednje poklicne izobrazbe:

  • Mizar
  • Kuhar
  • Natakar
  • Računalnikar

Poteka pa tudi izvajanje programov, ki smo jih pripravili v preteklih letih (Avtoserviser, Avtokaroserist, Mehatronik operater, Grafični operater, Frizer), tako da nove programe trenutno izvaja 23 srednjih šol.

Kozmetični tehnik

Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje se je na julijski seji seznanil tudi z informacijo o pripravi programa srednjega strokovnega izobraževanja Kozmetični tehnik. Člani Sveta so podali nekaj pripomb, ki jih bo Center pri nadaljnji pripravi programa upošteval, sicer pa so nadaljnji razvoj predloženega izobraževalnega programa Kozmetični tehnik podprli.

Kontaktna oseba: jelka.drobne@cpi.si


* Nove publikacije

Vodnik skozi šolsko leto 2006/07

Izšel je novi Vodnik Centra RS za poklicno izobraževanje. V njem boste našli glavne razvojne trende poklicnega in strokovnega izobraževanja, izvedeli boste, kateri poklicni standardi so v pripravi, kaj se dogaja s prenovo izobraževalnih programov, na katerih področjih poteka usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju, s kakšnimi dilemami se srečuje sistem certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, kako se razvijajo dokumenti Europass in še marsikaj drugega.

Vodnike smo že poslali na šole, za dodatne brezplačne izvode pa lahko zaprosite na naslovu info@cpi.si.


* Učna gradiva

Nova potrjena učna gradiva

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 92. seji 14. julija 2006 sprejel  sklep o potrditvi naslednjih učnih gradiv:

št. Naslov učnega gradiva Avtor Vrsta učnega gradiva Program Predmet/ letnik     Velja
1 Učno podjetje Tanja Ušaj Hvalič, Gabrijela Blaznek, Darja Vidovič, Irena Naraks učbenik Ekonomski tehnik praktični pouk, učno podjetje/3. 5 let
2 Živilsko področje Zdenka Šfiligoj učbenik Ekonomski tehnik, Trgovec kemija in poznavanje blaga/3., naravoslovje s poznavanjem blaga/1. 5 let
3 Organizacija in ekonomika v gostinstvu Andreja Flucher učbenik Gostinski tehnik ekonomika in organizacija v gostinstvu/2. 5 let
4 Praktični pouk iz farmakognozije, kemijski del Nadja Prijatelj samostojni delovni zvezek Farmacevtski tehnik praktični pouk/4. 5 let
5 Klinična kemija in biokemija Tanja Kos, Breda Pivk učbenik Laboratorijski tehnik klinična kemija in biokemija/3. 5 let
6 Kozmetologija 4, vaje Irena Svoljšak Mežnaršič delovni zvezek Kozmetični tehnik kozmetologija/4. 5 let
7 Farmacevtska kemija Katarina Vrhovnik učbenik Farmacevtski tehnik farmacevtska kemija/3. 5 let
8 Krojenje lesa Sebastijan Bajc učbenik Gozdarski tehnik pridobivanje gozdnih proizvodov/2. 5 let
9 Snovanje in konstruiranje 2 Avgust Kostajnšek delovni zvezek Strojni tehnik snovanje in konstruiranje/2. 3 leta
10 Snovanje in konstruiranje 3 Avgust Kostajnšek delovni zvezek Strojni tehnik snovanje in konstruiranje/3. 3 leta
12 Mikrobiologija Alma Kapun Dolinar učbenik Živilski tehnik mikrobiologija/ 2. 5 let
13 Živilska tehnologija - vaje IV, Mleko in mlečni izdelki Nežka Bajt, Slavica Golob Teger, Eva Pirkmajer učbenik Živilski tehnik, Živilski tehnik PTI, Živilec - mlekar praktični pouk/4. oz. 2. oz. 3. 5 let
14 Živilska tehnologija - vaje II, Olje, sadje, zelenjava, alkoholne pijače Nežka Bajt,Simona Škerlevaj Golec, Irena Štrumbelj Drusany učbenik Živilski tehnik, Živilski tehnik PTI tehnologija/3. oz. 2. 5 let
15 Urejajmo besedila z Wordom Helena Holly Klančar, Silva Pralica učbenik Ekonomski tehnik, Ekonomski tehnik PTI, Administrator praktični pouk, poslovna informatika/1., 2. 5 let

Učna gradiva Centra RS za poklicno izobraževanje

Na spletni strani CPI lahko snamete dve novi učni gradivi

  • Breda Pivk: Hematologija, delovni zvezek
  • Emilija Krempuš: Osnovne planimetrijske konstrukcije

Na voljo pa je tudi izobraževalni film ZDRAVSTVENA NEGA na DVD-jih, avtoric Elizabete Pikovnik in Alojzije Fink. Informacije: danusa.skapin@cpi.si.


* TTnet

V okviru projekta TTCOMnet sta bili izdani dve publikaciji

  • TTnet – osnovni instrument za uvajanje koncepta vseživljenjskega učenja na področju izobraževanja in usposabljanja učiteljev (TTCOMnet – poročilo)

Poročilo je razdeljeno na štiri vsebinske sklope, iz katerih je bil projekt sestavljen in so jih pripravili vodje vsebinskih sklopov. Priložena so tudi izhodišča za delo na razvoju sistema za priznavanje neformalno in informalno pridobljenih znanj učitelja v poklicnem izobraževanju in recenzija dela na razvoju sistema kompetenc za sodobno šolo v poklicnem izobraževanju.

  • Razvoj sistema za priznavanje neformalno in informalno pridobljenega znanja učiteljev v poklicnem izobraževanju, Tatjana Plevnik

Študijsko gradivo Razvoj sistema za priznavanje neformalno in informalno pridobljenega znanja učiteljev v poklicnem izobraževanju je nastalo v okviru projekta TTCOMnet in predstavlja del strokovnih podlag, ki urejajo razvoj kadrov v šolstvu. Namen je bil pregledati literaturo in različne vire ter poiskati primere dobre prakse v širšem mednarodnem prostoru in na ta način osvetliti vprašanja, povezana s sistemom priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja učiteljev v poklicnem izobraževanju v kontekstu njihovega profesionalnega razvoja.

Omenjeni publikaciji lahko dobite na CPI-ju pri Tanja Logar.