September 2013

Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.


Slovensko ogrodje kvalifikacij

V sklopu projekta Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) smo v mesecu juniju 2013 organizirali posvet 'Pomen učnih izidov za opis študijskih programov in visokošolskih kvalifikacij' ter mednarodno konferenco 'Umeščanje slovenskega ogrodja kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij'. Namen prvega posveta, ki je bil namenjen predvsem deležnikom s področja visokega šolstva, je bil odpreti vprašanje zapisa in pomena učnih izidov pri pripravi visokošolskih študijskih programov in kvalifikacij. Na mednarodni konferenci pa smo širši domači in tuji zainteresirani javnosti predstavili, kako se slovensko ogrodje kvalifikacij umešča v obe evropski ogrodji, evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij. Predstavitve govorcev, gradiva in zaključke z obeh posvetov si lahko preberete na spletni strani SOK: http://www.nok.si/aktualno.aspx

Kontakt: borut.mikulec@cpi.si in urska.marentic@cpi.si


Mednarodni seminar ECVET na Bledu (17. in 18. september 2013)

CMEPIUS skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje pripravlja mednarodni seminar 7 evropskih držav (Estonija, Španija, Nemčija, Nizozemska, Finska, Hrvaška in Slovenija), ki bo namenjen uporabi evropskega kreditnega sistema v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) v projektih mednarodne mobilnosti.

Dogodek prepleta zaključno konferenco projekta Leonardo da Vinci – Prenos inovacij z naslovom YOURECVET in mednarodni seminar, ki nastaja v okviru projekta nacionalne skupine ECVET ekspertov.

Program in prijava na spletni strani CMEPIUS: http://www.cmepius.si/zamedije/novice/aktualno.aspx?id=1186


Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti

Na 140. seji SSPSI, dne 15. 3. 2013, in 141. seji SSPSI, dne 24. 5. 2013, so bili sprejeti sledeči poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK:

 • Novi poklicni standardi:
  • Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka
  • Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku
  • Savnar/savnarka
  • Svetovalec/svetovalka za destinacijski turizem
 • Revidirani poklicni standardi:
  • Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika
  • 3D oblikovalec in animator/3D oblikovalka in animatorka
 • Novi katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka
  • Baletni plesalec/baletna plesalka
  • Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku
  • 3D oblikovalec in animator/3D oblikovalka in animatorka
 • Revidirani katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika


Posvet »Izobraževanje in usposabljanje za zelena delovna mesta«

Strategija evropskega in slovenskega razvoja do leta 2020 je dosegati trajnostno rast in razvoj tudi z ustvarjanjem zelenih delovnih mest.

Zelena delovna mesta zmanjšujejo negativni vpliv podjetij in gospodarskega sektorja na okolje. Gre za delovna mesta v kmetijskem sektorju, industriji, administraciji, turizmu in še kje, ki prispevajo k ohranitvi kakovosti okolja. Zelene službe zahtevajo tudi zelene okoljske veščine in znanja. Zagotavljanje le teh bo omogočilo lažji prehod in bolj kakovostna, produktivna delovna mesta.

Kako naj se izobraževanje in trg dela odzoveta na potrebo po novih znanjih in veščinah, ki jih zahtevajo zelena delovna mesta? Da bi odgovorili na to vprašanje, smo na CPI organizirali posvet »Izobraževanje in usposabljanje za zelena delovna mesta«, ki je bil 5. julija 2013 na Brdu pri Kranju.

Gradiva so dostopna na spletni strani  http://www.cpi.si/novica.aspx?id=249

Utrinek z okrogle mizeKakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

KATIS – novi seminarji CPI

V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2013/14 je objavljenih 18 seminarjev, ki jih organizira CPI, in sicer:

 • Zagotavljanje kakovosti – izvedbeni kurikul/učenje in poučevanje
 • Zagotavljanje kakovosti – procesni pristop
 • Zagotavljanje kakovosti – samoevalvacija
 • Izdelek oz. storitev in zagovor na poklicni maturi
 • Ocenjevanje izpita iz drugega predmeta poklicne mature
 • Kako integrirati gibalno ovirane dijake ter dijake s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v redne oddelke poklicnih in strokovnih šol
 • Uvod v znakovno sporazumevanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja (do 3 let)
 • Znakovno sporazumevanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja (do 3 let) – 2. del
 • Znakovno sporazumevanje predšolskih otrok prvega in drugega starostnega obdobja – 3. del
 • Izdelek oziroma storitev in zagovor na zaključnem izpitu
 • Načrtovanje učnih situacij
 • Novi izzivi ocenjevanja v srednjih poklicnih in strokovnih šolah
 • Korekcijsko in modno ličenje obraza
 • Nevromarketing
 • Poslovanje podjetij – učno podjetje kot metoda dela
 • Prehrana za osebe s celiakijo ali brezglutenska dieta v teoriji in praksi
 • Projektno delo v vrtcu
 • Praktično usposabljanje z delom za dijake s posebnimi potrebami


Podrobnejše vsebine najdete na spletni strani http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx.

Kontaktna oseba: sasa.grasic@cpi.si


Slovensko središče za zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju (SIQA-VET)

Na marčevskem seji Strokovnega sveta smo predstavili tretje poročilo o kakovosti, v katerem predstavljamo rezultate analize za šolski leti 2009/10 in 2010/11. Dosedanja poročila so vključevala prve tri kazalnike. Metodologijo spremljanja kakovosti v PSI postopoma nadgrajujemo, tako so v razvoju tudi metodologije kazalnikov 4, 5 in 6.  V spremljavo za šolsko leto 2013/2014 bomo, na osnovi odločitve Strokovnega sveta, dodali kazalnik 7, ki se nanaša na izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajalci poklicnega in strokovnega izobraževanja pripravijo v sodelovanju z gospodarstvom. Razvijamo tudi nov način zbiranja podatkov za spremljave, s katerim želimo izvajalcem PSI pomagati  tudi pri pripravi njihovih poročil o kakovosti.

V evropski mreži za zagotavljanje kakovosti EQAVET sodelujemo v obeh delovnih skupinah, kjer  pripravljamo smernice in pripomočke. Prva skupina se osredotoča na implementacijo metodologije zagotavljanja kakovosti na področju usposabljanja na delovnem mestu (PUD, PRI ipd.), druga pa želi identificirati smiselne povezave med EQAVET priporočili in obstoječimi sistemi oziroma instrumenti zagotavljanja kakovosti. Na spletni strani EQAVET http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx si lahko ogledate rezultate preteklih delovnih programov, kot so metodologija spremljanja kazalnikov, smernice za oblikovanje pristopa k zagotavljanju kakovosti na sistemski ravni in ravni izvajalcev, slovar strokovnih terminov ipd.

Za katalog KATIS je CPI letos prvič pripravil posodobitvene programe s področja zagotavljanja kakovosti. To so trije eno dnevni seminarji, ki so sicer samostojni, a so tudi vsebinsko smiselno povezani in se medsebojno dopolnjujejo. Na seminarjih bomo udeležencem predstavili celovit pristop k zagotavljanju kakovosti, pri čemer bomo v treh seminarjih izpostavili tri aktualne teme: samoevalvacijo, procesni pristop in zagotavljanje kakovosti na področju učenja in poučevanja. Seminarji bodo opremljeni z gradivom in bodo praktično naravnani.

Kontakt:  simona.knavs@cpi.si


Projekti vseživljenjskega učenja

Novi Pogledi – Razvijamo nove osnovne spretnosti skozi projekte

Izšla je nova številka Pogledov, biltena za spodbujanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Tokrat smo se osredotočili na projekte, ki spodbujajo razvoj novih osnovnih spretnosti, in sicer spretnosti za uporabo IKT v izobraževanju ter učinkovite rabe energije pri gradnji in obnovi stavb. Pogledi prinašajo intervju z Branko Vuk, vodjo oddelka za izobraževanje v hrvaški akademski in raziskovalni mreži Carnet, ter tudi razmišljanje ob zaključku Twinning projekta v Republiki Makedoniji.


eVET2EDU

V okviru LdV projekta eVET2EDU – podpora e-izobraževanju učiteljev in mentorjev v poklicnih šolah smo v fazi postavitve spletenega tečaja za učitelje in mentorje v poklicnih šolah v slovenskem jeziku, ki bo v okolje Moodle. Oktobra se bo v Palermu v Italiji odvijal tretji partnerski sestanek, na katerem se bomo dogovorili za pilotno testiranje postavljenega tečaja.

S testiranjem bomo pričeli proti koncu leta. K sodelovanju pri izvajanju pilotnega tečaja vabimo učitelje in mentorje v poklicnih šolah. Tečaj je sestavljen iz desetih modulov in traja 60 ur, ki jih bomo razporedili v tri mesece. Če vas sodelovanje zanima, pošljite elektronsko sporočilo vodji projekta Tanji Logar na naslov tanja.logar@cpi.si

Več informacij o projektu nadete na www.evet2edu.eu in na FB strani www.facebook.com/evet2edu


Boys in education

V okviru projekta LdV mobilnost z naslovom Boys in education je na CPI na študijski obisk prišlo 5 danskih svetovalnih delavk. Pester program je vseboval predstavitev CPI-jevih aktivnosti za preprečevanje učne neuspešnosti, spopadanje z disciplinskimi težavami, doseganje večje individualizacije pouka ter za uspešno karierno orientacijo. Obiskali smo več slovenskih šol (OŠ Martina Krpana v Ljubljani, BŠC Naklo, SPSŠ Bežigrad, SŠ Ravne na Koroškem, CIRIUS Kamnik), Zavod BOB, ki izvaja program PUM, dnevni center Cona na Fužinah ter Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Šiški. Glede na temo obiska smo ugotovili, da so fantje v šolskem sistemu v obeh državah prepoznani kot »rizična« skupina, ki še posebej potrebuje drugačen pristop tako pri pouku kot pri svetovalnem delu.  


MAPPING

Novembra se bo začel novi LdV projekt MAPPING, v katerem se bomo skupaj s partnerji iz Danske (koordinatorji projekta), Finske, Velike Britanije in Nizozemske ukvarjali z organizacijo, pedagoškimi metodami in principi za doseganje bolj individualiziranega učenja v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Predvideni rezultati projekta so vodič z metodami in uporabnimi orodji za uvajanje izboljšav na področju večje individualizacije učenja, modul za usposabljanje učiteljev ter multimedijska dokumentacija s primeri dobre prakse.

Kontakt: danusa.skapin@cpi.si


MATCH

Glavni cilj projekta MATCH, v katerem smo sodelovali kot partnerji in ki se je letos uspešno zaključil s konferenco v Benetkah v Italiji, je bil razvoj in izdelava funkcionalnega spletnega orodja za ujemanje neformalno in priložnostno pridobljenih kompetenc, ki so jih migranti pridobili v formalnih, neformalnih in priložnostnih okvirih. Internetno semantično orodje (platforma LO_MATCH) povezuje neformalno in formalno pridobljena znanja migrantov z zaposlitvenimi profili, izraženimi v obliki učnih izidov, ter s potrebami po delu posameznih podjetij. Razvita metodologija in prototip sta bila med drugim tudi testirana na migrantih in VEM portalu, ki je upravičencem nudil informacije, nasvete ter pomoč pri poklicnem usmerjanju.

Več o projektu ter razviti metodologiji najdete na spletni strani http://match.cpv.org, kjer je na voljo tudi zaključna publikacija v slovenskem jeziku: http://match.cpv.org/bin/MATCH_Final_Publication_SI.pdf

V projektu je sodelovalo 6 držav, iz Slovenije: Center za poslovno usposabljanje (CPU) in Center RS za poklicno izobraževanje (CPI).

Kontakt: barbara.velkov-rozman@cpi.si


Novice s Cedefopa

Konferenca o učenju na delu (work-based learning): video posnetki in intervjuji


Na konferenci  Cedefopa  o učenju na delu, ki je potekala od 12. do 13. junija 2013,se je zbralo več kot 150 strokovnjakov za poklicno izobraževanje in usposabljanje s celega sveta, oblikovalcev politik iz Evropske komisije in držav članic ter predstavnikov socialnih partnerjev. Udeleženci so pozvali k izvajanju pobude Evropske unije , da se bolj razvije vajeništvo in druge oblike učenja na delu po vsej Evropi,  kot odzivu na naraščajočo brezposelnost mladih.

Več informacij o dogodku :

http://www.cedefop.europa.eu/EN/articles/21606.aspx

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Newspaper_Interactive_COMMENTS_final.pdf

Konferenco je odprla evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou. Intervju z njo si lahko ogledate na povezavi

https://www.facebook.com/photo.php?v=566540233389635&set=vb.114165681960428&type=3&theater


Poti do okrevanja: Trije scenariji na trgu dela za leto 2025


Najnovejše Cedefopovo tematsko sporočilo (Briefing note) prinaša predvidevanja glede ponudbe in povpraševanja po spretnostih v EU za leto 2025: postopna rast zaposlovanja, starejša, a dobro usposobljena delovna sila ter vse hitrejše naraščanje potreb po visoko usposobljenih kadrih.


Napovedi upoštevajo tri scenarije – osnovnega, optimističnega in pesimističnega – odvisno od tega, kako bodo različne gospodarske razmere vplivale na trg delovne sile od zdaj do leta 2025. Vsi trije pa izpostavljajo neusklajenost  v znanju in spretnostih (pomanjkanje znanja in spretnosti, nadkvalificiranost) na evropskem trgu dela v srednjeročnem obdobju.

Tematsko sporočilo lahko preberete na spletni strani http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/21513.aspx


Pa še zadnja iskrica:

»Bodite ponosni na svoje znanje in kompetence. Pomembno je, da imate dobro strokovno samopodobo, saj je to prvi pogoj za učinkovito promocijo stroke.«

Haldor Ovreeide, specialist otroške klinične psihologije