Nekaj poudarkov septemberskih Iskric:
  • Kakšno je stanje na trgu dela v državah OECD
  • Ponudba CPI v novem šolskem letu
  • Novosti v mednarodnem prostoru
  • Sledite nam na FB

 
Izpostavljamo
 
CPI na družabnih omrežjih
 

CPI vas od 1. avgusta 2016 o svojih dejavnostih in dogajanju na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja obvešča tudi prek družabnih omrežij Facebook in Twitter. Vabimo vas, da se nam pridružite!

 
 
 
 
Povezovanje izobraževanja in trga dela
 
Kakšno je stanje na trgu dela v državah OECD?
OECD je izdal Employment Outlook 2016, ki ponuja poglobljen pregled najnovejših trendov na trgu dela in kratkoročnih obetov v državah OECD.

Vajeništvo
V obravnavi je bil predlog Zakona o vajeništvu. Vajeništvo je oblika izobraževanja, ki olajša prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter krepi sodelovanje med vladami, socialnimi partnerji, delodajalci, izobraževalnimi ustanovami in seveda posamezniki na njihovi karierni poti. V skladu z globalnimi trendi bi radi to obliko izobraževanja ponovno oživeli, tudi s pomočjo evropskih projektov.
 
 
 
 
Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju
 

Natečaj MUD 2017
Spodbudite dijake, da načrtujejo svoje cilje, spremljajo svoj napredek in razmišljajo o svojih dosežkih! Vse to lahko zberejo v mapi učnih dosežkov in jo pošljejo na natečaj MUD 2017. Dosedanji udeleženci natečaja pravijo, da je bila priprava mape učnih dosežkov zanje bogata izkušnja, ki jim je pomagala odpreti tudi nadaljnje poti. Poskusite tudi na vaši šoli, dijaki lahko veliko pridobijo, najboljše pa poleg tega čakajo privlačne nagrade.

Tapkanje za učitelje
Vabimo vas na dvodnevno KATIS usposabljanje Tapkanje za preprečevanje izgorelosti učiteljev in v podporo učečim se v stiski (metoda EFT), ki bo potekalo v petek, 21. oktobra in 18. novembra 2016, v sejni sobi CMEPIUS-a, Ob železnici 30a, Ljubljana. Več informacij o programu in prijavi najdete na podstrani Ponudba usposabljanja.

Veliko zanimanje za program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev
Na Centru RS za poklicno izobraževanje je 25. 8. 2016 potekal informativni dan za program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017, kjer je bil podrobneje  predstavljen Javni razpis in razpisna dokumentacija za sodelovanje v programu. Program se izvaja v obliki krožnega zaposlovanja, kar pomeni da se učitelj oziroma strokovni delavec usposablja pri delodajalcu, v šoli pa ga nadomešča ustrezno usposobljena brezposelna oseba ali strokovnjak iz podjetja. Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s programom kontaktirajte Vanjo Meserko, 01/5864 262, vanja.meserko@cpi.si  

Spreminjam šolo.si
Vzpostavljanje dialoga in osebni pogovori z dijakom so močno orodje za podporo procesu učenja. Čeprav vzamejo veliko časa, so pogovori v večini primerov vredni truda. Strokovni delavec (učitelj, svetovalec, mentor …) lahko deluje kot dijakovo ogledalo in mu s tem pomaga osredotočiti se na cilj in vizijo, razrešiti morebitne težave itd. Na spletni strani spreminjam šolo.si si oglejte primer dobre prakse, kako so se individualnih pogovorov lotili na BC Naklo.

Četrto nacionalno poročilo o kakovosti
V letošnjem letu smo se prvič lotili spremljanja stanja na vseh kazalnikih kakovosti in sicer sedem nacionalnih in deset evropskih, ki pa se deloma prekrivajo. V prvem delu poročila je predstavljena zakonska podlaga v Sloveniji skupaj s kazalniki kakovosti, čemur sledi opis spremljanja letošnje raziskave in v tretjem delu njeni rezultati. V zadnjem, četrtem delu prikazujemo pregled stanja v Sloveniji po kazalnikih kakovosti od leta 2008 naprej. Poročilo je dostopno na spletni strani CPI.

Podaljšan PUD
Z individualno učno pogodbo je možno podaljšati PUD do 53 tednov. Vabljeni k ogledu spletne strani pud.si, ki je nastala na Centru RS za poklicno izobraževanje.

Preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja v PSI
Preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja (t. i. osipa) je v poklicnem in strokovnem izobraževanju (PSI) izjemno pomemben razvojni cilj, odgovornost in naloga vseh institucij in strokovnih delavcev. Je v neposredni povezavi s ciljema omogočiti pridobitev poklica vsemu prebivalstvu (ZOFVI, Ur. l. 16/2007, 2. člen) in na mednarodno primerljivi ravni posredovati »znanje, spretnosti in poklicne zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje« (ZPSI, Ur. l. 79/2006, 2. člen), hkrati pa tudi v sozvočju z Evropskimi prizadevanji za stalno rast kakovosti izobraževanja (ET 2020). Na CPI poteka več aktivnosti v podporo preprečevanju osipa. Več…
 
 
 
 
Mednarodno sodelovanje
 

ESQA
Zaključil se je dvoletni Erasmus+ projekt »Evropske rešitve pri zagotavljanju kakovosti – ESQA« v okviru »Strateškega partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje«, ki so ga izvajale štiri institucije: Ustanova »Sklad za sodelovanje« (Poljska, vodja projekta), UK Naric (Velika Britanija), Ustanova Innove (Estonija) in Center RS za poklicno izobraževanje (Slovenija). Cilj projekta je bila izmenjava izkušenj in informacij o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v partnerskih državah. V projektu je nastal katalog dobrih praks v pomoč šolam, svetovalcem šol in šolskim inšpektorjem pri izvajanju nalog, povezanih z zagotavljanjem kakovosti. Katalog in drugi rezultati projekta so v štirih jezikih na voljo na spletni strani projekta.

GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners)
Preberite novice projekta GOAL- Svetovanje odraslim v izobraževanju, katerega partner je tudi Center za poklicno izobraževanje.

EPALE VAS VABI K SODELOVANJU
EPALE je elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi in predstavlja neodvisno odprto skupnost za strokovnjake v izobraževanju odraslih. Platforma je namenjena učiteljem, izvajalcem usposabljanj, raziskovalcem, akademikom, oblikovalcem politik oziroma vsem, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih.
Na njej lahko najdete, hkrati pa tudi sami objavite, zanimive vsebine (novice, vire, spletne dnevnike, vabila na dogodek), ki se navezujejo na aktivnosti in projekte, ki jih izvajajo izobraževalci odraslih širom Evrope.
EPALE vsak mesec pripravlja tematske aktivnosti, ki potekajo en dan ali cel teden in tudi tokrat vas vabimo, da se nam pridružite.
Na Mednarodni dan pismenosti, ki ga obeležujemo 8. septembra, vas bomo opozorili na pomen pismenosti. Mnogo odraslih, ki ne zna brati ali pisati, ostaja zaprtih znotraj svoje cone udobja, ki predstavlja mejo in jih izključuje od ostale družbe. Za vas pripravljamo zanimive vsebine, ki jih oblikujejo in prispevajo izobraževalci odraslih iz cele Evrope.
V septembru bomo poseben tematski teden namenili tudi športu. V okviru Evropskega tedna športa bomo za vas pripravili različne vsebine, ki opozarjajo na pomen športa in fizične aktivnosti v odrasli dobi. Spremljajte EPALE in tudi sami sooblikujte vsebine na platformi.
Zadnja izmed tematskih aktivnosti pa bo sledila 26. septembra, ko bomo obeležili Evropski dan jezikov. Na ta dan bomo na EPALE gostili celodnevno razpravo, ki jo bosta vodila učitelj jezikov in poliglot Alex Rawlings in tematski koordinator na EPALE za kakovost, Andrew McCoshan. Vse, ki ste navdušeni nad učenjem jezikom vabimo, da se nam pridružite.
Bi si želeli aktivneje sodelovati z EPALE? Vabimo vas, da se registrirate in sooblikujete vsebine na platformi.
Za pomoč in vprašanja vam je v okviru Nacionalne podporne službe EPALE na voljo koordinatorica Maruša Bajt, ki jo lahko kontaktirate preko telefona (01 620 94 80) ali elektronske pošte (marusa.bajt@cmepius.si).
Vabimo vas, da poleg platforme spremljate tudi Facebook stran (EPALE Slovenija) ter Twitter račun (@EPALE_SI), kjer objavljamo aktualne novice s področja izobraževanja odraslih.

Cedefopove novice

CEDEFOP je izdal poročilo o spremljanju Evropskega kreditnega sistema v poklicnem in strokovnem izobraževanju (ECVET), v katerem najdete tudi podatke za Slovenijo.
Pripravili so tudi tematski povzetek o profesionalnem razvoju učiteljev v poklicnem izobraževanju. Informacije so pridobili iz nacionalnih poročil, med katerimi najdete tudi poročilo o učiteljih v Sloveniji, ki so ga pripravili sodelavci Centra RS za poklicno izobraževanje.

 
 
 
 
Pa še zadnja iskrica
 

Verjetno se vsi strinjamo, da bi morali v šolah spodbujati podjetnost; potrebujemo namreč ljudi, ki znajo ugotoviti, kaj naš svet potrebuje in kako bi svoje ideje uresničili v praksi. Katere pa so lastnosti, ki označujejo podjetne posameznike? Predvsem kreativnost, ambicioznost, sposobnost reševanja problemov, zanesljivost, učinkovitost, prevzemanje odgovornosti, pomembne pa so tudi praktične izkušnje.

Poskusimo špagetni izziv
Razdelimo se v skupine in iz 20 surovih špagetov, 1 m dolge niti sukanca in 1 m dolgega kosa lepilnega traku naredimo čim višji stolp, ki samostojno stoji tudi po tem, ko na vrh postavimo penico (po angleško »marshmallow«). Vse to v 18 minutah. Nič ne de, če nam prvič ne uspe – že stari pregovori pravijo, da se na napakah učimo, da vaja dela mojstra in da smo skupaj močnejši. Več …