Bilateralno sodelovanje CPI

Cedefop

Cedefop je organizacija Evropske unije, ki snovalcem in izvajalcem politik Evropske komisije, državam članicam in organizacijam socialnih partnerjev v Evropi pomaga sprejemati informirane in utemeljene odločitve o poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Cedefop je francoska kratica uradnega naziva organizacije Evropski center za razvoj poklicnega izobraževanja (Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle).

Cedefop je za uspešno izpolnjevanje svojih nalog oblikoval omrežje Refer, ki je sestavljeno iz konzorcijev vseh držav članic EU. Konzorcij vodi nacionalni koordinator. Za nalogo nacionalnega koordinatorja v Sloveniji je bil s strani Evropske izobraževalne fundacije (ETF), na podlagi posebne pogodbe med ETF-om in CEDEFOP-om, zadolžen Nacionalni observatorij Slovenije, ki deluje v okviru Centra RS za poklicno izobraževanje.

 

Kontakt:
Metka Šlander
Nacionalni observatorij Slovenije
ReferNet Slovenije
Ob železnici 16
1000 Ljubljana
Slovenija

 

Koristne povezave: