Tiny Signers

Tiny signers ali znakovno sporazumevanje z dojenčki in malčki

Tiny Signers je projekt sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru Vseživljenjskega učenja pod programom Comenius.

Znakovno sporazumevanje z malčki temelji na naravnih sposobnostih malčkov, da uporabljajo kretnje. Dojenčki in malčki lahko prve kretnje ali znake kažejo že več mesecev prej, preden spregovorijo. Glavni namen projekta učenja znakovnega sporazumevanja z malčki je ustvariti možnosti za komuniciranje gluhih, naglušnih in slišečih otrok v zelo zgodnjem otroštvu in premostiti razkorak, ki obstaja na tem področju v večini evropskih držav.

Na CPI smo razvili katalog znanj za učenje znakovnega sporazumevanja z dojenčki in malčki po metodologiji za pripravo katalogov znanj v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Na ŠCRM Kamnik so sprejeli  ponujen izziv in v programu Predšolska vzgoja v okviru odprtega kurikula  izobraževali prvo generacijo dijakinj za znakovno sporazumevanje z dojenčki in malčki. Znanja o znakovnem  sporazumevanju v okviru seminarjev širimo v vrtce po Sloveniji. Vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, pa tudi učitelji in drugi strokovni delavci na srednjih šolah s programom Predšolska vzgoja se zelo pozitivno odzivajo na ta drugačen pristop k zgodnjemu sporazumevanju  z otroki. Nova metoda sporazumevanja z dojenčki in malčki v predverbalnem obdobju je namreč uporabna tako za slišeče kot za gluhe in naglušne otroke, saj ustvarja inkluzivno okolje za vse.

Partnerji v projektu

  • Alpen Adria Universitaet Klagenfurt – Zentrum fuer Gebaerdensprache und Hoerbehindertenkommunikation / Univerza Alpe Jadran Celovec – Center za znakovni jezik in komunikacijo gluhih, www.uni-klu.ac.at/zgh
  • Babies can Sign, Velika Britanija, www.babiescansign.co.uk
  • Resublikinis kurciuju reabilitacijos centras / Republican Rehabilitation Centre for the Deaf, Litva, www.lkd.lt
  • Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola Kamnik / School Center of Rudolf Maister Kamnik, Slovenija, www.scrm.si
  • Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
  • EuroVia, Velika Britanija, www.eurovia.org.uk
  • Koordinator: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana / Ljubljana School for the Deaf, Slovenija, www.zgnl.si

Trajanje projekta: Oktober 2010 – September 2012

Spletna stran projekta: www.tinysigners.eu

Kontaktna oseba na CPI-ju: Anica Justinek (justineka@cpi.si)