CroCooS, Cross-sectoral cooperation focused solutions for preventing early school leaving

Medsektorske aktivnosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja (CroCooS) je EU projekt s področja izobraževanja. Osredotoča se na preprečevanje in zgodnje ukrepanje za zmanjševanje osipa s posebnim poudarkom na sistemih zgodnjega opozarjanja, ki so osnovani na medsektorskem in horizontalnem sodelovanju različnih deležnikov.

V projektu sodelujejo partnerji in sodelavci iz Madžarske, Srbije, Nizozemske, Danske in Slovenije.

Trajanje: 1. maj 2014 – 30. april 2017

Spletna stran projekta: http://oktataskepzes.tka.hu/sl/crocoos

Kontaktna oseba: Simona Knavs, simona.knavs@cpi.si, 01 5864 208Podrobneje o projektu:

»Medsektorske aktivnosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja (CroCooS)

Namen in cilji projekta

Osnovni namen projekta CroCooS je prispevati k specifikaciji in uporabnosti celovitega sistema zgodnjega opozarjanja v evropskih državah. Cilji projekta so:

  1. Identificirati elemente celovitega sistema zgodnjega opozarjanja, vključno s specifikacijo zbiranja podatkov in popis metod za učinkovito reagiranje.
  2. Predlagani sistemi opozarjanja bodo pilotno preizkušeni v 3 evropskih državah (Madžarska, Slovenija in Srbija).
  3. Oblikovanje spletnega prikaza (Resource Pool) učinkovitih metod interveniranja, ki temeljijo na medsektorskem sodelovanju na lokalni ravni.
  4. Promocija medsektorskega sodelovanja pri preprečevanju in zgodnjem interviranju na področju osipa s pomočjo različnih posvetovanj (delavnice, vzajemno učenje, spletni forum, socialna omrežja) in diseminacijskih aktivnosti (konference, video posnetki, novice).
  5. Oblikovanje priporočil (Policy Recommendation) o pogojih za oblikovanje in delovanje celovitega sistema zgodnjega opozarjanja vključno z elementi, ki omogočajo učinkovite medsektorske intervencije na lokalni ravni.«

Sistem zgodnjega opozarjanja (Early Warning System - EWS)

Nekateri dejavniki kot na primer slabši socialni položaj, nizka stopnja izobrazbe staršev, status migranta, nizek učni uspeh, pogosto izostajanje od pouka so prepoznani kot potencialni razlogi oziroma opozorilni znaki za zgodnje opuščanje izobraževanja oziroma osip. Namen upravljanja sistemov zgodnjega opozarjanja je pravočasno prepoznavanje teh dejavnikov in s tem dijakov kot potencialnih osipnikov in sicer v obdobju, ko je še mogoče nezaželen proces zaustaviti. Tak sistem vključuje tudi osnovo za učinkovit mehanizem interveniranja. Identifikacijo in spremljanje dejavnikov osipa je mogoče učinkovito podpreti z dobro zasnovanim informacijskim sistemom.

Medsektorsko sodelovanje

Osip je najpogosteje posledica procesa, v katerem součinkujejo večplastni razlogi. Šole same, težave dijakov, ki imajo večje socialne, ekonomske, zdravstvene ali psihološke vzroke, ne morejo reševati same. Zato je medsektorsko sodelovanje na vseh ravneh, za učinkovito in uspešno obvladovanje problematike osipa, neizogibno.


Razpis za sodelovanje šol v projektu CroCooS:

»Osrednja aktivnost projekta CroCooS je implementacija in evalvacija celovitega sistema zgodnjega opozarjanja in medsektorskih pristopov za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja v pilotnih šolah 3 evropskih držav (Slovenija, Madžarska in Srbija).

V Sloveniji bo pilot potekal od junija 2015 do decembra 2016 na 15-ih z razpisom izbranih srednjih poklicnih in strokovnih šolah. Izbrane šole bodo sodelovale kot testne šole (5 šol), kot kontrolne šole tipa 1 (5 šol) in kontrolne šole tipa 2 (5 šol).

Povabilo k prijavi na razpis je bil poslan na elektronske naslove ravnateljic in ravnateljev 71-ih poklicnih in strokovnih šol, ki so imele v šolskem letu 2013/2014 v prvi letnik NPI, SPI in SSI programov skupaj vpisanih vsaj 90 dijakov (vir: Portal MIZŠ).

Projekt CroCooS in razpis za sodelovanje šol bo predstavljen na informativnem dnevu v torek, 31. 3. 2015, med 10. in 12. uro na Centru RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, Ljubljana (velika sejna soba, pritličje). Udeležence prosimo, da se prijavite na povezavi: Prijava na informativni dan.

Rok za oddajo izpolnjenega prijavnega obrazca za sodelovanje v projektu CroCooS je torek, 7. april 2015 do 12. ure podaljšan na četrtek, 9. aprila 2015 do 12. ure.

Kontaktna oseba: Simona Knavs, simona.knavs@cpi.si, telefon 01 5864 208.

Vmesni rezultati projekta

Osnutka dveh zanimivih poročil (v angleškem jeziku), ki raziskujeta trenutno stanje na področju preprečevanja zgodnjega opuščanja šolanja v Evropi in širše:

Konferenca

Mednarodna konferenca »Vsak dijak šteje!« je potekala v torek, 21. marca 2017 med 9. in 17. uro, v konferenčni dvorani Državnega izpitnega centra, Kajuhova 32U, Ljubljana.

Vabilo_CroCooS_konferenca.pdf
Program_CroCooS_konferenca.pdf

CroCooS konferenca - Mnenja udeležencevSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave