Storitve za mala in srednja podjetja

serfa-project.eu/sl

V projektu Erasmus+ SERFA, SERvices For Apprenticeships, smo se povezali partnerji iz 8 evropskih držav, z namenom povečati privlačnost in učinkovitost praktičnega usposabljanja v podjetjih z inovativnimi metodami, storitvami in orodij, ki bodo v  podporo podjetjem, dijakom in organizacijam za poklicno usposabljanje.

Projekt je namenjen vsem deležnikom vajeništva: podjetjem, organizacijam za usposabljanje, državnim organizacijam za zaposlovanje in poklicno usposabljanje, vajencem, dijakom in zainteresirani širši javnosti.


Raziskave in statistični podatki kažejo, da je vajeništvo bistveno za razvoj trajnostnega zaposlovanja, za pridobivanje in prenos praktičnih znanj v podjetjih … ter kompetenc, ki jih trg dela potrebuje. Namen projekta je:

  • bolje razumeti ovire, s katerimi se mala in srednja podjetja (MSP) soočajo pri izvajanju vajeništva,
  • identificirati potrebe MSP za premostitev teh ovir,
  • podpreti podjetja pri prepoznavanju lastnega potenciala za razvoj vajeniških delovnih mest,
  • promovirati pomen in koristi vajeništva za MSP.


Rezultati projekta

V projektu bodo izvedene naslednje aktivnosti za izboljšavo vajeništva v partnerskih državah:

  • raziskava v 240-ih evropskih podjetjih,
  • razvoj in vpeljava metodologije za ugotavljanje potreb po kompetencah v podjetju in priprava celovitih načrtov usposabljanja v podjetjih,
  • oblikovanje in ponudba storitev in orodij za vključevanje MSP v vajeništvo (podpora pri mentorstvu, zaposlovanju vajencev, dostopu do finančnih sredstev …),
  • aktivnosti za promocijo vajeništva “Mojstri vajeništva”.


Partnerji v projektu

Pomorska zveza Cornwall, Falmouth,Velika Britanija
    Neprofitna organizacija v lasti 350-ih marin in podjetij pomorskega sektorja, namenjena podpori temu sektorju v Cornwallu. Njena hčerinska družba “Agencija za vajeništvo” posluje v vseh sektorjih in podpira mala in srednja podjetja pri zmanjševanju stroškov in tveganj pri zaposlovanju vajencev.

Avstrijski inštitut za raziskave v poklicnem izobraževanju, Dunaj, Avstrija
    Neodvisni inštitut za znanstvene raziskave, specializiran za raziskave in razvoj na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI), Ljubljana, Slovenija
    CPI je državna institucija za razvoj in evalvacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. CPI sodeluje in podpira ministrstva, socialne partnerje in šole z izobraževalnimi in poklicnimi standardi in modeli. Eden od aktualnih izzivov je vpeljava vajeništva.  

Zveza kmetijsko-živilskih podjetij v Valenciji, Valencija, Španija
  Kmetijsko-prehrambena zbornica iz Valencije povezuje kmetijsko in prehrambeno industrijo z državno upravo.

Inštitut za razvoj podjetništva, Larissa, Grčija
    Neprofitna organizacija za spodbujanje inovacij in podjetništva.

k.o.s GmbH, Berlin, Nemčija
    Zasebno svetovalno podjetje na področju organizacijskega in kadrovskega razvoja izobraževalnih institucij, podjetij in javnih ustanov.

Organizacija za zaposlovanje in poklicno usposabljanje v Brestu, Brest, Francija
    Organizacija koordinira različne državne politike (na področju zaposlovanja, usposabljanja, uvajanja na delovno mesto, ustanavljanja podjetij ...), ki so namenjene iskalcem zaposlitve, zaposlenim delavcem in podjetjem na območju Bresta.


Poljska fundacija za podpiranje gospodarskega razvoja v Lublinu “OIC Poland”
, Lublin, Poljska
    Nevladna neprofitna organizacija, ki podpira gospodarski razvoj regije Lublin z izvajanjem izobraževalnih in svetovalnih programov, posebej namenjenih malim in srednjim podjetjem.   


Trajanje projekta

oktober 2016 – september 2018


Kontaktni osebi na CPI

Darko Mali in Mateja Hergan


SaveSaveSave