ERASMUS +, Sector Skills Alliances in Vocational Education and Training


skillME - Skills in metal and electro industryKljub relativno visoki stopnji brezposelnosti v kovinski in elektro industriji še vedno ostaja veliko nezapolnjenih delovnih mest. Zaradi hitrega razvoja tehnologije in znanja se podjetja soočajo s čedalje bolj perečo težavo, kako najti kompetentno delovno silo, ki bi bila kos zahtevam proizvodnih procesov, saj zastareli izobraževalni sistemi in pomanjkanje fleksibilnosti botrujejo čedalje večjim vrzelim v znanju zaposlenih.

Zaposleni se po drugi strani pogosto srečujejo z izzivom, kako ostati v koraku s stalno spreminjajočimi se zahtevami industrije in se stalno izobraževati, če želijo ostati zaposljivi, kompetentni in produktivni.

Cilj projekta, ki povezuje izvajalce poklicnega izobraževanja, nacionalne regulativne partnerje in predstavnike kovinske in elektro industrije držav članic EU Hrvaške, Latvije, Slovaške in Slovenije, je identificirati najbolj razširjene vrzeli v znanju v kovinski in elektro industriji in razviti najsodobnejše izobraževalne programe, ki bi odpravili te vrzeli in s tem zagotovili trajnostni razvoj evropskega kovinskega in elektro trga.

S tem želimo izboljšati zaposljivost delavcev, dvigniti stopnjo zaposlenosti in izboljšati konkurenčnost evropskih podjetij kovinske in elektro industrije tako na evropski kot tudi svetovni ravni.

Projektni partnerji bomo s tesnim sodelovanjem definirali vrzeli v znanju, skupaj oblikovali izobraževalne programe in modernizirali sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja v matičnih državah, kar bo delavcem pomagalo pri pridobivanju kompetenc in izboljšanju njihovega konkurenčnega položaja na trgu dela ter omogočilo kakovostno zapolnjevanje delovnih mest v industriji. Tudi projektni partnerji bomo imeli od mednarodnega sodelovanja veliko korist, saj zasnova projekta ponuja enkratno priložnost za izmenjavo primerov dobrih praks in vzajemno učenje. Projekt bo obenem služil tudi kot platforma za bodoče sodelovanje med državami članicami EU na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja za kovinsko in elektro industrijo.


Partnerji v projektu:

 1. Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana (nosilec projekta)
 2. Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana, Slovenija
 3. Šoski center Celje, Celje, SLovenija
 4. Mašīnbūves un metālapstrādes Rūpniecības Asociācija, Riga, Latvija
 5. Valsts izglītības satura centra, Riga, Latvija
 6. Profesionalas izglitibas kompetences centrs Rigas Tehniska koledža, Riga, Latvija
 7. Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Bratislava, Slovaška
 8. Štatny institut odborneho vzdelavania, Bratislava, Slovaška
 9. Stredna odborna škola, Stara Tura, Slovaška
 10. Hrvatska udruga poslodavaca, Zagreb, Hrvaška
 11. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Hrvaška
 12. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Zagreb, Hrvaška


Rezultati projekta:


Trajanje projekta:

3 leta  (od 1.11.2014 – 31.10.2017)


Kontaktna oseba na CPI:

Davorin Majkus