Projekt CroCooS (2014-2017)

Medsektorske aktivnosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja


V projektu CroCooS smo razvili in preizkusili sistem zgodnjega opozarjanja za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja na ravni šol v sodelovanju s partnerji in sodelavci iz Madžarske, Srbije, Nizozemske, Danske in Slovenije.

Veliko truda in znanja so v projekt vložile Srednja šola Ravne (ŠC Ravne na Koroškem), Srednja tehniška šola (ŠC Kranj), Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija (Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma), Srednja elektro šola in tehniška gimnazija (ŠC Novo mesto) in Elektro in računalniška šola (ŠC Ptuj).

Na spletni strani projekta si lahko ogledate smernice za razvoj sistema na ravni šol, zbirko virov in preko 20 orodij in pristopov za šolske aktivnosti. Pripravili pa smo tudi seznam virov za medsektorsko sodelovanje ter analizo orodij z vidika individualizacije

Spletna stran projekta: http://oktataskepzes.tka.hu/sl/crocoos

Kontaktna oseba: Simona Knavs, simona.knavs@cpi.si, 01 5864 208

Projekt smo marca 2017 v Sloveniji zaključili z mednarodno konferenco »Vsak dijak šteje!«.


Program_CroCooS_konferenca.pdf

CroCooS konferenca - Mnenja udeležencev