DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV V LETIH OD 2016 DO 2022


2. JAVNI RAZPIS - PROGRAM DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV V LETIH od 2017 do 2019

Zaključeno - 1. JAVNI RAZPIS - PROGRAM DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV V LETIH 2016 in 2017 


PRENOVA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V LETIH 2016-2021
PROMOCIJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 2016-2020


RAZVOJ PROGRAMOV ZA IZPOPOLNJEVANJE ZA NADALJNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V LETIH 2017-2022

www.pinpiu.si


KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU VODENJA INOVATIVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V OBDOBJU OD 2018 DO 2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU VODENJA INOVATIVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V OBDOBJU OD 2016 DO 2018

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


VZPOSTAVITEV, DOPOLNITEV IN PILOTNI PREIZKUS MODELA UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Osnovni podatki o projektu

Koristne povezave: