PRENOVA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V LETIH 2016-2021

VZPOSTAVITEV, DOPOLNITEV IN PILOTNI PREIZKUS MODELA UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

PROGRAM DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV V LETIH 2016 in 2017


PROMOCIJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 2016-2020


RAZVOJ PROGRAMOV ZA IZPOPOLNJEVANJE ZA NADALJNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V LETIH 2017-2022


Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save