PRENOVA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V LETIH 2016-2021


PROGRAM DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV V LETIH 2016 in 2017


PROMOCIJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 2016-2020


RAZVOJ PROGRAMOV ZA IZPOPOLNJEVANJE ZA NADALJNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V LETIH 2017-2022


KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU VODENJA INOVATIVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V OBDOBJU OD 2016 DO 2018


VZPOSTAVITEV, DOPOLNITEV IN PILOTNI PREIZKUS MODELA UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Osnovni podatki o projektu

Koristne povezave:

Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save