Podjetnost, fleksibilnost in individualizacija za boljše zaposlitvene možnosti mladih (1.6.2015 – 30.11.2015)

Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med mladimi (1.7.2014-30.9.2015)


Dvig poklicnih kompetenc učiteljev (1. 5. 2014 - 30. 6. 2015)


Informiranje in svetovanje v poklicnem izobraževanju (1.3.2013-20.10.2014)


Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanja kakovosti 2010-2012 (16.9.2010-15.9.2012)


Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010 (1.1.2008-15.9.2010)


Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (1.1.2008-15.9.2008)

Save