POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI


1. Kdo lahko sodeluje v programu?

V programu lahko sodelujejo učitelji praktičnega pouka, učitelji strokovnih predmetov, organizatorji praktičnega pouka, organizatorji praktičnega izobraževanja v delovnem procesu v srednjih poklicnih in strokovnih šolah.


2. Koliko toč za napredovanje prinese sodelovanje v projektu?

Sodelovanje v projektu ne prinese točk.


3. Ali je možno, da se na Javni razpis javijo tudi učitelji splošno izobraževalnih programov ter učiteljev višjih strokovnih šol?

V tem Javnem razpisu ne morejo sodelovati, vendar ne izključujemo možnosti v prihodnjih razpisih.


4. Ali mora podjetje imeti verificirano učno delovno mesto?

Delodajalec mora imeti verificirana učna mesta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake oz. praktično izobraževanje za študente višjega strokovnega izobraževanja in/ali je od leta 2013 izvajalo praktično usposabljanj z delom za dijake oz. praktično izobraževanje za študente višjega strokovnega izobraževanja.