Izobraževanje za uvajanje novih programov 

Opis projekta in cilji

V šolskem letu 2004/05 se je na štirih pilotskih šolah začel izvajati program poklicnega izobraževanja Avtoserviser zasnovan na podlagi novih izhodišč. Spremembe v načrtovanju in izvajanju novega programa so zahtevale od učiteljev in šolskih kolektivov pridobitev novih kompetenc potrebnih za izvajanje programa.

Vsebinsko so izobraževanja in usposabljanja za uvajanje novih programov v delo šolskih kolektivov vnašala kurikularne spremembe (procesi načrtovanja), didaktične spremembe (uresničevanje učnega procesa) in spremembe v organizacijski kulturi (kultura projektnega tima, ki izvaja program). Na Centru smo z uvajanjem programa Avtoserviser razvili kompetenčno zasnovan model usposabljanja učiteljev, kot neposreden odziv na potrebe osredotočene na posamezne ciljne skupine, ki omogoča sprotno prilagajanje uporabnikom.

Cilj aktivnosti je bil izpeljati usposabljanja za uvajanje novih programov v vseh šolah, ki bodo v šolskem letu 2008/09 začele izvajati nove programe poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Ciljna skupina

Učitelji v šolah, ki bodo v šolskem letu 2008/09 začeli izvajati nove programe poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Rezultati

Izpeljanih 427 usposabljanj, se je jih je udeležilo 12.356 učiteljev srednjih poklicnih in strokovnih šol.  

Partnerji v projektu

Vodje področij, zunanji predavatelji.  

 

Vodja projekta:

Davorin Majkus