Kakovost pedagoških procesov

  • Priprava modela pedagoško-didaktične podpore;
  • Posnetek stanja na posamezni šoli in popis potreb posamezne šole;
  • Priprava konkretnih ukrepov za vsako šolo;
  • Spremljanje izvajanja ukrepov;
  • Nudenje strokovne pomoči pri posameznih ukrepih;
  • Spodbujanje povezovanja šol (mreženje);
  • Priprava poročila o izvajanju ukrepov na posamezni šoli;  
  • Izvajanje modela na 3 šolah (2008-2009);
  • Izvajanje modela na dodatni 1 šoli (2010).  

 

Vodja Projekta:

Tina Klarič