B-PROF – Priznavanje neformalnega usposabljanja varilcev

B-PROF je Evropski Grundtvig projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije iz programa Vseživljenjskega učenja. Namen projekta je predstavitev alternativnega sistema potrjevanja pridobljenih kompetenc varilcev s certificiranjem. To naj bi jim omogočilo lažje vključevanje na trgu dela.

Vsebina projekta je namenjena varilskemu sektorju oz. starejšim varilcem. Zaznava se pomanjkanje sistemov certificiranja in priznavanja izkustveno in neformalno pridobljenih znanj pri varilcih. Namen projekta je torej med partnerskimi državami vzpostaviti enoten sistem, ki bi uredil to področje in hkrati motiviral starejše varilce k pridobitvi kvalifikacije na področju varilstva. Gre za ovrednotenje in prepoznavanje že obstoječih znanj. V prvem sklopu bo potrebna podrobna analiza obstoječih sistemov in možne primerjave oz. poenotenje preko KSC matrik (znanja, spretnosti in kompetence).

Problematika

 • pomanjkanje možnosti potrjevanja predhodno pridobljenega znanja na področju varjenja, ki bi lahko pripomoglo zadovoljevanju trenutnih potreb trga dela;
 • varilci pogosto ne opravijo izobraževalnega programa, ki bi jim priznal poklic varilca;
 • splošno pomanjkanje motivacije za certificiranje pri delavcih, ki so sicer v slabšem položaju.

B-Prof bo

 • razvil integriran, modularen sistem potrjevanja predhodno pridobljenega znanja s certificiranjem za varilce z izkušnjami na področju varjenja;
 • Omogočil spodbujanje višje stopnje zaposljivosti starejših varilcev, zaradi ugodnejšega položaja na osnovi takšnega sistema certificiranja;
 • Analiziral možnost implementacije sistema v sistem kvalificiranja in certificiranja EWF-a (Evropske varilske federacije);
 • Definiral potrebna dejanja za prilagoditev novega sistema v aktualno evropsko ogrodje kvalifikacij.

Partnerji v projektu

 • EWF (Portugalska) – koordinator projekta
 • ISQ (Portugalska)
 • CESOL (Španija)
 • Inštitut za varilstvo (Slovenija)
 • S.R.E. (Španija)  
 • CPI (Slovenija)

Trajanje projekta: Oktober 2010 – November 2011

Spletna stran projekta: http://www.bprof.net

Kontaktna oseba na CPI-ju: Barbara Kunčič (barbara.kuncic@cpi.si)

Uporabne povezave: http://www.ewf.be