»MATCH«

Orodje za ujemanje neformalno in priložnostno pridobljenih kompetenc kot pomoč migrantom pri zaposljivosti in njihovemu aktivnemu državljanstvu (eng: »Informal and nonformal competences matching device for migrants employability and active citizenship«).

Glavni cilj projekta je razvoj in izdelava funkcionalnega spletnega orodja (od testne verzije do dinamičnega orodja), ki bo povezoval kompetence migrantov, pridobljenih v formalnih, neformalnih in priložnostnih okvirih pridobivanja znanj in spretnosti s poklicnimi profili glede na potrebe trga dela. Sistem bodo vzpostavile gospodarske zbornice, izobraževalni centri za usposabljanje idr. institucije, ki v lokalnem sistemu delujejo kot posrednice za razvoj delovne sile, saj združujejo potrebe delodajalcev in jih povezujejo z iskalci zaposlitve.

Projekt je trenutno v zaključni fazi. V preteklih mesecih smo partnerji projekta s pomočjo spletnega orodja na reprezentativnem vzorcu testirali upravičence - končne uporabnike. Na srečanju v Ljubljani, maja 2012, smo ugotovili nekatere pomanjkljivosti ter predlagali možnosti izboljšav za uporabo tega spletnega orodja (platforma učnih izidov; eng: »Learning Outcome Platform«). Konec novembra 2012 je zainteresiranim predstavnikov iz Slovenije s področja migracij, sledila zaključna predstavitev projekta, kjer smo med drugim ugotavljali tudi možnosti vzpostavitve t.i. “one-stop shops” ("vse na enem mestu"). Na ta način bo na zbornicah in izobraževalnih organizacijah moč ponuditi integrirane informacije, nasvete in pomoč storitev za migrante.

Januarja 2013 sledi zaključna konferenca v Benetkah v Italiji, s čimer se bo projekt Match formalno tudi zaključil.

Cilji projekta:

 • pregledati obstoječa orodja in prakse (v državah partnerjev projekta) za potrjevanje neformalnega in informalnega učenja in na osnovi teh izbrati najbolj praktičen in ustrezen način potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja, s poudarkom na potrebah migrantov;
 • ustvariti, razviti in predlagati načela, metode in potrebne pogoje za izvajanje integriranega nabora storitev, ki se nanaša predvsem na migrante, za prepoznavanje in vrednotenje različnih oblik znanja in spretnosti na vseh ravneh, ne glede na njihov izvor in način pridobitve le-teh;
 • spletno orodje testirati na reprezentativnem vzorcu upravičencev - končnih uporabnikov;
 • ponuditi integrirane informacije, nasvete in pomoč storitev za migrante z vzpostavitvijo t.i. “one-stop shops” ("vse na enem mestu") v zbornicah in izobraževalnih organizacijah;
 • spodbujanje nadnacionalnega in medsektorskega sodelovanja.


Partnerji v projektu:

 1. Italija – CPV (Project Leader): Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (www.cpv.org)
 2. Francija – CREDIJ: Centre Regional pour le Développement local, la formation et l’Insertion des Jeunes (Website: www.credij.fr)
 3. Francija – DAFPIC- Réseau des GRETA de Paris: Rectorat de Paris (Website: www.ac-paris.fr)
 4. Italija - CCIAA VI: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Vicenza (Website: www.vi.camcom.it)
 5. Italija – POLITO: Politecnico di Torino (Website: www.polito.it)
 6. Italija – USRV: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (Website: www.istruzioneveneto.it)
 7. Nizozemska – KHC: KCH International (Website: www.kchinternational.nl)
 8. Poljska – ZDZ: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Website: www.zdz.kielce.pl).
 9. Slovenija – CPI: Center RS za poklicno izobraževanje (Website: www.cpi.si)
 10. Slovenija – CPU: Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje (Website: www.cpu.si)
 11. Španija - CC OVIEDO: Cámara de Comercio de Oviedo (Website: www.camara-ovi.es)
 12. Švica - VSV: Verband der Schweizerischen Volkshochschulen (Website: www.up-vhs.ch)


Trajanje projekta:

36 mesecev. Projekt se je zaključil v januarju 2013.


Več o projektu najdete na:


Kontakt:

mag. Barbara Velkov Rozman

01/5864-270 ali barbara.velkov-rozman@cpi.si