NACIONALNI CENTER EUROPASS SLOVENIJAEuropass je skupno ime za mednarodni sistem zapisa pridobljenih znanj in izkušenj. Namenjen je osebni predstavitvi delodajalcem, izobraževalnim in drugim ustanovam. Sistem Europass je brezplačen ter prosto dostopen v vseh evropskih jezikih. Zajema sledeče elemente:

 • Europass življenjepis (CV)
 • Europass spremno pismo
 • Europass jezikovna izkaznica
 • Europass mobilnost
 • Europass Priloga k spričevalu
 • Europass Priloga k diplomi
 • Evropska mapa kompetenc

Glavna naloga Nacionalnega centra Europass je širjenje poznavanja sistema Europass ter povezovanje na nacionalni in evropski ravni v luči zagotavljanja učinkovitih in uporabniku prijaznih rešitev.

Nacionalni center Europass ponuja uporabnikom naslednje storitve:

 • pomoč in informiranje za uporabo prosto dostopnih orodij Europass;
 • predstavitve in delavnice za zaključene ciljne skupine;
 • skrb za izdajo potrdil Europass mobilnost za mednarodne učne ali delovne izkušnje;
 • skrb za izdajo Europass prilog k spričevalu za zaključene izobraževalne programe na ravni srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja;
 • informiranje o sorodnih vsebinah s področja izobraževanja in dela.

Nacionalni center Europass Slovenija od leta 2005 deluje v okviru Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI), na mednarodni ravni pa se vključuje v mrežo Europass centrov po vsej Evropi.

Več informacij: www.europass.si

Kontaktna oseba:
Špela Pogačnik Nose