NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Sistemsko urejen in uveljavljen način priznavanja neformalnega učenja za pridobitev javno veljavnega potrdila o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikata o NPK

V kontekstu vseživljenjskega učenja se vse bolj zavedamo, da so tradicionalna izobraževalna okolja samo del številnih in različnih okolij, ki omogočajo izobraževanje in učenje, in da včasih niti niso najpomembnejša. Zato se vse bolj poudarja razvijanje poti za bolj fleksibilne pristope, ki omogočajo priznavanje in vrednotenje vsega izobraževanja in učenja, ne glede na načine in učna okolja. Nacionalne poklicne kvalifikacije so sistemsko urejen in najbolj uveljavljen način priznavanja neformalnega učenja.

Spletna stran o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah opisuje možnosti in postopke pridobivanja certifikata o NPK in je namenjena predvsem posameznikom ali podjetjem, ki se prvič srečujejo z pojmom nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Na spletni strani so poleg osnovnih informacij o sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij opisane  posamezne faze pridobivanja certifikata o NPK. Spletna stran ponuja tudi posnetke izjav posameznikov, ki so si pridobili certifikat o NPK, film o svetovalnem razgovoru med kandidatom za nacionalno poklicno kvalifikacijo in svetovalcem, ki kandidatom pomagajo v postopkih pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije ter prispevke nekaterih podjetij, ki so opisala svoje izkušnje in priporočila glede uporabe sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Obiskovalci spletne strani lahko dostopajo tudi do baze številnih katalogov za nacionalne poklicne kvalifikacije, ki omogočajo organizacijo in izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev certifikata o NPK na različnih strokovnih področjih.