Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije


Nacionalno informacijsko središče omogoča dostop do informacij o sistemu poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

Ena izmed največjih ovir za ljudi, ki želijo delati ali se izobraževati v drugi evropski državi, je možnost, da njihove kvalifikacije in kompetence ne bodo priznane. To poslabšuje tudi dejstvo, da se kvalifikacije močno širijo, da obstajajo različni nacionalni sistemi izobraževanja in usposabljanja in dejstvo, da se ti sistemi konstantno spreminjajo.

Nacionalno informacijsko središče predstavlja prvi kontakt za vsa vprašanja, ki se nanašajo na kvalifikacije, certifikate in na priloge k spričevalu.

Omogoča dostop do pomembnih informacij ali kontakt z nacionalnimi institucijami, ki posedujejo pomembne informacije. Nacionalno informacijsko središče Slovenije je tudi partner v Evropski mreži nacionalnih informacijskih središč s podobnimi odgovornostmi.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani NRP.