ReferNetReferNet  je mreža institucij, ki jo je Evropski center za razvoj poklicnega izobraževanja (CEDEFOP) ustanovil leta 2002, da bi zagotovil informacije o nacionalnih sistemih in politikah poklicnega in strokovnega izobraževanja v državah članicah EU, Islandiji in na Norveškem.

Nacionalna točka pripravlja obsežna poročila o poklicnem in strokovnem izobraževanju v svoji državi (VET in Europe – Country report), kratke povzetke o poklicnem in strokovnem izobraževanju za svojo državo (Sportlight on VET) ter pripravlja tematska poročila na izbrane aktualne vsebine. Publikacije so na voljo v angleškem jeziku.

V Sloveniji koordinacijska točka ReferNet deluje v okviru Centra RS za poklicno izobraževanje.