ESCO – Euuropean skills, competences and occupations

ESCO je del strategije Evropa 2020, ki ga razvija Evropska komisija z namenom premostiti vrzel med izobraževanjem in usposabljanjem ter trgom dela. Je večjezična klasifikacija evropskih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev. Klasifikacija ESCO identificira in kategorizira spretnosti, kompetence, kvalifikacije in poklice pomembne za trg dela EU ter izobraževanja in usposabljanja ter hkrati sistematično prikazuje razmerja med različnimi koncepti. ESCO klasifikacija je brezplačno dostopna v več kot 26 jezikih prek portala ESCO: https://ec.europa.eu/esco/home.

Več informacij: mag. Barbara Velkov Rozman ali na tel. 01 5864 270.