Sodelovanje z JV Evropo

Center RS za poklicno izobraževanje sodeluje pri podpori  in razvoju  poklicnega in strokovnega izobraževanja  v državah JV Evrope: Bosna in Hercegovina,  Črna gora in Makedonija.  Z omenjenimi državami ohranja tudi stalne stike.  Za njihove strokovnjake s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja organizira študijske obiske, prav tako pa strokovnjaki s Centra za poklicno izobraževanje s svojim bogatim znanjem in izkušnjami pomagajo pri razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja.