Šole, ki izvajajo programe

Elektrotehniške in računalniške šole so v slovenskem prostoru lepo razpoznavne, ker poleg izvajanja predpisanih javno veljavnih programov za pridobitev izobrazbe načrtno razvijajo še mnoge druge aktivnosti. Mnogo več informacij nudijo šole na svojih spletnih straneh.


Šola
Naslov šole
Program
Ravnatelj
Telefon

Šolski center Ptuj

Volkmerjeva 19,
2250 Ptuj

Mehatronik operater Tehnik mehatronike

g. Rajko Fajt

02-7724 411

VŠ Mehatronika *(redni in izredni študij)

g. Robert Harb

Šolski center Velenje

Trg mladosti 3,
3320 Velenje

Mehatronik operater

g. Janko Pogorelčnik

03-8960 600

Tehnik mehatronike

g. Tone Gams

VŠ Mehatronika * (izredni študij)

g. Milan Meža

Tehniški šolski center Nova Gorica

Cankarjeva ulica 10,
5000 Nova Gorica

Mehatronik operater

g. Drago Rodman

05-3308 700

VŠ Mehatronika * (redni in izredni študij)

g. Miran Saksida

Šolski center Celje

Pot na Lavo 22,
3000 Celje

Mehatronik operater Tehnik mehatronike

g. Ludvik Aškerc

03-4285 810

VŠ Mehatronika * (izredni študij)

g. Alojz Razpet

Tehniški šolski center Kranj

Kidričeva cesta 55,
4000 Kranj

Mehatronik operater Tehnik mehatronike

g. Mirko Meglič

04-2804 000

VŠ Mehatronika * (redni in izredni študij)

ga. Andreja Pogačnik

Srednja šola tehniških strok Šiška

Litostrojska 51,
1000 Ljubljana

Tehnik mehatronike

g. Zdravko Žalar

01-5058 582

Srednja šola Ravne na Koroškem

Koroška cesta 10,
2390 Ravne na Koroškem

Mehatronik operater

ga. Ivanka Stopar

02-8750 603

Šolski center Novo mesto

Šegova ulica 112,
8000 Novo mesto

Mehatronik operater

Ga. Renata Zupanc Grom

07-3932 100

Srednja poklicna in tehniška šola Bežigrad

Ptujska ulica 6,
1000 Ljubljana

Mehatronik operater

Fani Al-Mansour

01-2805 300

Gimnazija Jurija Vege Idrija

Študentovska ulica 16,
5280 Idrija

Mehatronik operater

g. Borut Hvalec

05-3276 800