Učna gradiva

Podrobnejše informacije so na voljo v Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za šolsko leto 2009/10. Posodobljene informacije o potrjenih učbenikih in učbenike lahko poiščete tudi v Izviru znanja, spletni knjižnici za poklicno in strokovno izobraževanje.


Slikovno gradivo iz učbenika Mehatronika 

Izšel je nov celosten učbenik za mehatroniko, ki je nastal ob finančni pomoči MŠŠ. Učbenik odlikuje predvsem obsežno in zelo uporabno slikovno gradivo, zato smo se odločili, da vse slike objavimo prek aplikacije Flickr. Podrobnejše informacije o nahajališču slik dobite med novicami.