Glede na zaostrene pogoje, v katerih trenutno poslujejo slovenska podjetja, smo na oddelku za povezovanje trga dela in izobraževanja večjo pozornost posvetili pripravi informativnih gradiv o kvalifikacijah in sistemu NPK, ki jih bomo potrebovali, ko gospodarstvo in trg dela spet oživita. Smo pa tudi sedaj dosegljivi po elektronski pošti, telefonih ali z uporabo drugih IKT orodij za izvedbo telekonferenc in preko njih nadaljujemo s pripravo poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti.