Novica

12.9.2006

Nakup strokovne literature

Za dijake v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Rok za oddajo zahtevkov in predračunov za nakup literature za strokovne vsebine je 18. september.

Podrobnosti lahko dobite pri Danuši Škapin (Danusa.Skapin@cpi.si)