Novica

29.6.2006

Sofinanciranje strokovnih publikacij v poklicnih in strokovnih šolah

Z Ministrstvom za šolstvo smo se dogovorili, da bomo na šolah, ki izvajajo programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, sofinancirali nakup temeljne literature za posamezna strokovna področja (npr. strojniški, gradbeniški priročnik, anatomski atlas, slovarji strokovnih izrazov in druge strokovne publikacije).


dodatne informacije lahko dobite tudi po e-pošti Danusa.Skapin@cpi.si