Novica

22.6.2006

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi

13. in 14. oktobra 2006 bo potekala konferenca "Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi".

Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in bo imela značaj posvetovanja.

Teme konference

  • Informatizacija procesov v sodobni šoli
  • Informacijsko opismenjevanje na vseh nivojih, od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje
  • Didaktika in pedagogika informacijsko- računalniškega izobraževanja
  • Upravljanje z znanjem in izobraževanje
  • Multimedija in izobraževanje
  • Učenje na daljavo
  • Izobraževalna računalniška omrežja
  • Konceptualno učenje
  • Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju
  • Priprava in uporaba e-gradiv

Programski odbor vabi vse, ki želijo s svojimi izkušnjami in pogledi prispevati k reševanju problemov in odgovorom na vprašanja, ki jih prinaša informatizacija vzgojno-izobraževalnega procesa, da pošljejo prispevke v dolžini do 10 strani. Podrobnosti o oddaji prispevkov si lahko ogledate v prilogi.