Novica

20.2.2006

Zaključna delavnica vsebinskega sklopa 1 projekta TTCOMnet


 
PROJEKT SOFINANCIRA EVROPSKA UNIJA


V četrtek, 16. februarje 2006 je na Šolskem centru Celje potekala zaključna delavnica vsebinskega sklopa 1: Razvoj sistema kompetenc za sodobno šolo v poklicnem izobraževanju projekta TTCOMnet financiranega iz donacije Phare 2006.

Cilj vsebinskega sklopa je bil postaviti model in razviti kompetence za:

  • šolo kot učečo se organizacijo,
  • učitelja, mentorja, vodjo šole,
  • multifunkcionalno komunikacijo na šoli in z okoljem,

kot osnovo za:

  • usklajen razvoj organizacije/šole, timov in posameznikov ter strokovni in osebnostni razvoj,
  • izboljšanje vodenja šole,
  • povečanje zmožnosti za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij.

Na delavnici so predstavniki partnerskih šolskih centrov predstavili rezultate na predhodnih delavnicah opredeljenih kompetenc.

Ugotovili smo, da so na podlagi opredeljenih kompetenc v nekaterih šolskih centrih že pripravili konkretne projekte in aktivnosti ter so jih že začeli izvajati. Center bo na podlagi opredeljenih kompetenc pripravil programe izobraževanja in usposabljanja za učitelje v šolah, ki niso bile vključene v projekt. Kot predavatelji bodo sodelovali udeleženci v projektu iz partnerskih šolskih centrov.  

Davorin Majkus
vodja projekta

  Več informacij o projektu TTCOMnet je objavljenih na spletnih straneh Centra.


Ta dokument je bil pripravljen ob finančni pomoči Evropske unije. Za vsebino tega dokumenta je izključno odgovoren Center RS za poklicno izobraževanje in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališče Evropske unije.