Novica

12.3.2007

Commission Staff Document on the Europaen Credit Transfer system for VET

Izboljšanje priznavanja, primerljivosti in prenosljivosti učnih izidov in kvalifikacij je eden od pomembnih ciljev sistemov poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi.

Izboljšanje priznavanja, primerljivosti in prenosljivosti učnih izidov in kvalifikacij je eden od pomembnih ciljev sistemov poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi. Evropska komisija je ob pomoči delovne skupine pripravila dokument Commission Staff Document on the Europaen , ki opredeljuje glavne značilnosti kreditnega sistema za poklicno in strokovno izobraževanje in je podlaga za javno razpravo.

Minister za šolstvo je imenoval delovno skupino za vodenje javne razprave. K razpravi so vabljeni eksperti, socilani partnerji in druga zinteresirana javnost.

Svoje odzive pošljite do 20. 3. na naslov tina.mrzel@cpi.si.

mag. Slava Pevec Grm