Novica

21.1.2005

Usposabljanje za svetovalce

Vabimo vas na program usposabljanja za svetovalce v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Vabimo vas na program usposabljanja za svetovalce v postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Usposabljanje bo potekalo 6. in 7. julija 2005 na Centru RS za poklicno izobraževanje v Ljubljani.

Usposabljanje je namenjeno svetovalcem pri izvajalcih postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK.

Dodatne informacije lahko dobite pri Barbari Kunčič (01/58 64 253) ali Urški Marentič (01/58 64 249).

Barbara Kunčič