Novica

15.2.2010

Posveta za člane področnih odborov za poklicne standarde

Center RS za poklicno izobraževanje je v mesecu januarju 2010 organiziral dva posveta za člane področnih odborov za poklicne standarde.
Prvega v sodelovanju z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije, ki je bil dne 27.1.2010 in drugega v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Centrom za poslovno usposabljanje, ki je bil dne 28.1.2010.
Posveta sta bila namenjena predvsem oblikovanju stališč predstavnikov delodajalcev, kako uveljaviti interese gospodarstva na področju razvoja usposobljenih, kvalificiranih kadrov ter oblikovanja instrumentov kot sta nacionalno ogrodje kvalifikacij in sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij v kontekstu vseživljenjskega učenja ter vlogi in sodelovanju v področnih odborih za poklicne standarde.


Obrtno podjetniška zbornica, 27.1.2010


Gospodarska zbornica Slovenije, 28.1.2010