Novica

14.7.2010

Skupne smernice in standardi v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju

V skladu s Pravilnikom o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 20/2010, 6. člen), je CPI poslal v obravnavo »Skupne smernice in standarde v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju«  Komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov.

Smernice in standarde v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju smo pripravili z upoštevanjem in na podlagi strokovnih gradiv, ki so nastala v projektu IMPLETUM za področje priznavanja predhodno pridobljenega znanja. Več o projektu lahko preberete na spletni strani (http://www.zavod-irc.si/sl/impletum/).

Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov je »Skupne smernice in standarde v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju« obravnavala na svoji seji, ki je bila 7. 7. 2010 in je sprejela pozitivni sklep.

Višje strokovne šole na podlagi smernic in standardov, določijo podrobnejša merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja.

Skupne smernice in standarde v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju