Novica

20.10.2010

Zaključki konference projekta »Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010«

Center Republike Slovenije je 6. septembra na Brdu pri Kranju organiziral zaključno konferenco projekta »Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010«

Plenarni del konference se je pričel s pozdravnim nagovorom ministra za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča. Sledil je nagovor Elida Bandelja, direktorja RS za poklicno izobraževanje, ki je poudaril  pomen ESS za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja. Smernice za prihodnji razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja v evropskem prostoru je povzela mag. Slava Pevec Grm, v Sloveniji pa dr. Janez Krek.

Na popoldanskih delavnicah so bili predstavljeni dosežki projektnih aktivnosti, ki so bile podprte s sredstvi Evropskega socialnega sklada. Po uspešno zaključenem projektu in izpeljani konferenci smo pripravili še zaključke konference projekta ESS »Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010«.