Novica

11.10.2011

Večjezični slovar Terminologija evropske politike izobraževanja in usposabljanja

Večjezični slovar Terminologija evropske politike izobraževanja in usposabljanja je nastal na Cedefopu v sodelovanju z  ETF, Evropsko komisijo in mrežo Eurydice. Slovar vsebuje prevod ključnih izrazov evropske politike izobraževanja in usposabljanja v 14 jezikov, med njimi tudi v slovenščino. Namenjen je raziskovalcem in na splošno vsem tistim, ki se ukvarjajo s politiko izobraževanja in usposabljanja. Ne gre za izčrpen pregled terminologije, ki jo uporabljajo specialisti, ampak za izbor ključnih izrazov, ki so najpomembnejši za razumevanje aktualne politike izobraževanja in usposabljanja v Evropi.  

Slovar je urejen po abecednem redu angleških izrazov, sledijo izrazi v slovenščini, potem pa še v ostalih jezikih. Vsak izraz vsebuje naslednje elemente:

  • izraz,
  • definicija, ki predstavi pomen izraza,
  • komentar, ki ponazori definicijo,
  • vir,
  • sorodni izrazi.


Izraze je v slovenščino prevedel dr. Janko Muršak, prevod pa so pregledali dr. Klara Skubic Ermenc, dr. Zdenko Medveš in Elido Bandelj. Prevod je nastal v okviru projekta  ESS Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanja kakovosti 2010-2012, in sicer v sklopu aktivnosti Razvoj izvedbenega kurikula. Pripravo prevoda je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.