Novica

16.7.2013

Posvet »Izobraževanje in usposabljanje za zelena delovna mesta« - gradiva

Strategija evropskega in slovenskega razvoja do leta 2020 je dosegati trajnostno rast in razvoj tudi z ustvarjanjem zelenih delovnih mest.

Zelena delovna mesta zmanjšujejo negativni vpliv podjetij in gospodarskega sektorja na okolje. Gre za delovna mesta v kmetijskem sektorju, industriji, administraciji, turizmu in še kje, ki prispevajo k ohranitvi kakovosti okolja. Zelene službe zahtevajo tudi zelene okoljske veščine in znanja. Zagotavljanje le teh bo omogočilo lažji prehod in bolj kakovostna, produktivna delovna mesta.

Cilj posveta je bil: Kako naj se izobraževanje in trg dela odzoveta na potrebo po novih znanjih in veščinah, ki jih zahtevajo zelena delovna mesta.

V ta namen smo organizirali posveta »Izobraževanje in usposabljanje za zelena delovna mesta«, ki je bil 5. julija 2013 na Brdu pri Kranju.


 

Elido Bandelj, direktor, CPIZelena delovna mesta za nizkoogljično družbo, gospodarno z viri: (video prispevek) Dr. Janez Potočnik


Prehranska samooskrba in povečanje območja Nature 2000: Mag. Dejan Židan, minister MKO


Damjana Košir, MDDSZGospodarstvo in priložnosti za zelena delovna mesta : Marjana Dermelj, MGRTGreen jobs and the Europe 2020 Strategy : Tom Bevers EMCO


Učinkovita raba naravnihvirov: Jernej Stritih, STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o.


Prehod na OVE z vidikaogrevanja : Cveto Fendre, ŠC Velenje


Energetska prenova zgradb : Dr. Janez Petek, LEA Ptuj


Zeleni turizem : Dr. Renata Karba, Umanotera


Integralnaekonomija in zelena delovna mesta : Dr. Darja Piciga, MKO


Panelna razprava