Novica

9.9.2013

Konferenčni dogodek: Razvoj kompetenc in kvalifikacij na izbranih področjih poklicnega in strokovnega izobraževanja

Center RS za poklicno izobraževanje je v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede in strokovnjaki iz tujine organiziral konferenco »Razvoj kompetenc in kvalifikacij na izbranih področjih poklicnega in strokovnega izobraževanja«. Dogodek je potekal v petek, 20. Septembra 2013 od 9.00 do 13.00 ure na Fakulteti za družbene vede, Kardeljeva pl. 5 (najava prostora bo pri glavni recepciji na dan dogodka).

Konferenca je bila namenjena vsem, ki jih zanima razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) v Sloveniji. Njen glavni cilj pa je bil predstaviti in prediskutirati dejavnike, ki vplivajo na vpis učencev v programe PSI doma in v tujini, njihov razvoj kompetenc v času šolanja ter prehod v nadaljnje izobraževanje in na trg dela.

Na konferenci je bilo prisotnih 84 udeležencev, od tega v največjem številu predstavniki osnovnih in srednjih šol, potem pa še razni strokovnjaki in raziskovalci z različnih institucij (FDV, Ministrstev, CPI, GZS, OZS, CMEPIUS, RIC, ipd.). 


Program in gradivo s konference so na voljo na spodnjih povezavah.

 

Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje

 
Dr. Samo Pavlin, Fakulteta za družbene vede

 
Julian Stanley, University of Warwick, Velika Britanija

 
Arno Meerman, University industry innovation network, Nemčija (SLO, ANG)

 
Marek Fuchs, Darmstadt University of Technology, Nemčija (SLO, ANG)

 
Giancarlo Dente, Fondazione G. Brodolini, Italija (SLO, ANG)

 
Stefan Delplace, EURASHE, Belgija (SLO, ANG)


Konferenca je organizirana v sklopu operacije »Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1.2. prednostne usmeritve Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost.