Novica

5.6.2014

Obisk predstavnikov ministrstva za znanost, obrazovanje i sport hrvaške

Center RS za poklicno izobraževanje so v ponedeljek, 26. maja 2014 obiskali predstavniki Ministrstva za znanost, obrazovanje i sport iz Zagreba in sicer: Katarina Grgec, Andreja Uroić Landekić in Jure Biloglav. V razgovoru so sodelovali: Elido Bandelj, direktor CPI, Urška Marentič, CPI in Boštjan Zgonc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Teme obiska so bile: šolski sistem in reforma poklicnega izobraževanja, slovenski model priznavanja neformalno in informalno pridobljenega znanja, metodologija priprave poklicnih standardov, nacionalne poklicne kvalifikacije.