Novica

1.9.2014

Udeležba Centra RS za poklicno izobraževanje na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, ki je potekal v Gornji Radgoni od 23. - 28. 8. 2014

Na 52. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni se je na približno 70.000 kvadratnih metrov razstavnih površin in vzorčnih nasadov, prikazovalo izdelke, znamke in storitve s področja kmetijstva, živilstva, kulinarike ipd. Center RS za poklicno izobraževanje je na sejmu predstavljal sistem NPK podjetjem-razstavljavcem, udeležencem sejma, ki so o certifikatnem sistemu že nekaj vedeli in so na našem razstavnem prostoru pridobivali že »konkretnejše« informacije o možnosti pridobivanja NPK, sistem NPK pa je bil predstavljen tudi posameznikom, ki so za možnost priznavanja neformalnih znanj slišali prvič. V letošnjem letu je bilo opazit povečano zanimanje za NPK pri mladih prevzemnikih kmetij, ki nimajo ustrezne izobrazbe s področja kmetijstva. Zaradi aktualnih razmer povezanih z letošnjim žledolomom je bilo povečano zanimanje tudi za NPK-je s področja gozdarstva. Nekaj zanimanja pa je bilo tudi za NPK-je s področja predelave mleka in predelave mesa na tradicionalen način.

 

Zanimanje za NPK-je s področja kmetijstva je bilo predvsem med mladimi prevzemniki kmetij. Zaradi pojava žledoloma v Sloveniji je bilo povečano zanimanje tudi za NPK-je s področja gozdarstva.


Na letošnjem sejmu je bil organiziran tudi posvet z naslovom »Za več znanja na slovenskih kmetijah«. V okviru posveta je bila izpeljana okrogla miza, kjer je sodeloval Center RS za poklicno izobraževanje s prispevkom o »vlogi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije kot socialnega parterja pri pripravi kvalifiakcijskje strukture s področja kmetijskih dejavnosti«.


Sodelovanje Centra RS za poklicno izobraževanje na posvetu »Za več znanja na slovenskih kmetijah, ki je potekal v sklopu sejma AGRA


Udeležba Centra RS za poklicno izobraževanje in promocija sistema NPK  na sejmu je bila omogočena z Operacijo Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov delno, ki jo financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.