Novica

25.9.2014

Mapping – individualni načrt učenja

Projekt Mapping se ukvarja z metodami in pristopi za uvajanje in izboljšanje individualiziranega učenja v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Gre za prenos inovacij iz Finske in Danske na ostale države partnerice, to so Velika Britanija - Wales, Nizozemska in Slovenija.

18. in 19. septembra 2014 smo se partnerji srečali v Ljubljani. Pregledali smo novosti pri uvajanju individualiziranega učenja po posameznih državah ter vmesne rezultate projekta: matriko kakovosti s kriteriji za opazovanje in spremljanje individualiziranega učenja v praksi ter slovarček pojmov (oba rezultata sta že dostopna na spletni strani projekta www.teaching-map.eu). Orodje MAP za pomoč pri uvajanju in izboljšanju individualiziranega učenja je še v delu, vsebovalo pa bo osnovna metodološka izhodišča za posamezne kriterije individualiziranega učenja, dodatne dokumente ter AV gradivo s primeri dobre prakse iz vseh sodelujočih držav partneric. Na podlagi projekta bomo razvili tudi usposabljanje za učitelje. Oboje bomo preizkusili tudi v praksi, in sicer ob sodelovanju dveh šol, srednje šole BC Naklo in SESGŠ Kranj.

Kontakt: danusa.skapin@cpi.si