Novica

23.10.2014

Dve novi evalvacijski poročili – zaposljivost in praktično izobraževanje

Na spletni strani smo objavili dve novi evalvacijski poročili, in sicer:

  1. Raziskava o spremljanju zaposljivosti diplomantov srednjih poklicnih in strokovnih šol,
  2. Praktično izobraževanje v višješolskih študijskih programih.

Prvo poročilo obravnava in odgovarja na vprašanje, kje se nahajajo mladi 6 let po vpisu v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (nadaljujejo izobraževanje, so zaposleni, so brezposelni) vključno z dejavniki, ki na te prehode pomembno vplivajo, drugo pa osvetljuje potek posameznih elementov izvedbe praktičnega izobraževanja, ki pomembno vplivajo na kakovost izvajanja višješolskih študijskih programov ter podaja smernice za nadaljnje delo pri razvoju sistema praktičnega izobraževanja v delovnih organizacijah.

Vabljeni k ogledu oz. branju.