Novica

29.10.2014

Praktično usposabljanje z delom za dijake s posebnimi potrebami

27. oktobra 2014 smo izpeljali 8-urni seminar "Praktično usposabljanje z delom za dijake s posebnimi potrebami". Seminar sodi med izobraževanja v okviru sistema KATIS.


Cilj seminarja je bil, odgovoriti na vprašanja: kaj dijak s posebnimi potrebami

  • zmore
  • kakšne vrste dela lahko opravlja
  • kakšne vrste prilagoditev delovnega mesta potrebuje
  • ter podati udeležencem širši kontekst dela z dijaki s posebnimi potrebami.


Odziv udeležencev, med katerimi so prevladovali organizatorji praktičnega usposabljanja z delom ter svetovalni delavci poklicnih in strokovnih šol z vseh koncev Slovenije, je presegel naša pričakovanja. Tolikšen interes za udeležbo na seminarju na lep počitniški dan dokazuje, da je tema seminarja še kako aktualna.  

Dr. Dušan Rutar s CIRIUS-a Kamnik je predstavil  težave, s katerimi se srečujemo pri  vključevanju dijakov s posebnimi potrebami v praktično usposabljanje z delom, v izobraževanje in v družbo.

Predstavil je tudi nekatere vidike sodobne obravnave gibalno oviranih dijakov.


Ga. Bernarda Kokalj z Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana je predstavila posebnosti dela z gluhimi in naglušnimi dijaki ter z dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami.Ga. Irena Korene z OŠ Škofja Loka-Mesto nam je približala svet dijakov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.Ga. Marija Jeraša z Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana nas je popeljala v svet slepih in slabovidnih.


V razpravi ob zaključku seminarja so udeleženci izpostavili pereče probleme, s katerimi se srečujejo pri vključevanju dijakov s posebnimi potrebami v praktično usposabljanje z delom.