Novica

9.1.2015

Knjižica ELGPN Razvoj politike za vseživljenjsko karierno orientacijo: evropski nabor orodij od sedaj tudi v slovenskem prevodu

V slovenskem prevodu je od sedaj na voljo knjižica Razvoj politike za vseživljenjsko karierno orientacijo: evropski nabor orodij, ki jo je pripravila Evropska mreža za razvoj politik vseživljenjske orientacije (European Lifelong Guidance Policy Network, mreža ELGPN). V knjižici so predstavljena evropska orodja v podporo pri načrtovanju in izvajanju učinkovite vseživljenjske karierne orientacije na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Nabor orodij je zasnovan tako, da bi oblikovalcem politike in drugim zainteresiranim akterjem pomagal preučiti obstoječe storitve vseživljenjske karierne orientacije v njihovi državi ali regiji ter opredeliti vprašanja, ki jim je treba nameniti pozornost, in vrzeli, ki jih je treba zapolniti, pri čemer črpa iz praks drugih evropskih držav.

Brošuro si lahko ogledate tukaj.